KERİM (TDK)


1 . Soylu, asil.
2 . Eli açık, cömert.
3 . din b. (***) Allah'ın adlarından biri.

Kerim kelimesi baş harfi K son harfi M olan bir kelime. Başında K sonunda M olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M . Başı K sonu M olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALLAH Nedir?

Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse: "Amerika'da kaçakçılığın allahları vardır."- T. Buğra.

ASİL Nedir?


1 - Soylu.
2 - Yüksek duyguyla yapılan.
3 - Bir görevde temelli olan, "vekil" karşıtı.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

CÖMERT Nedir?


1 . Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör: "Elinden gelen her iyiliği yapar, cömerttir, ikramı çok sever."- P. Safa.
2 . mecaz Verimli: "Bu ülkede toprak bir masal sultanı kadar cömert."- C. Meriç.

SOYLU Nedir?


1 . Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil: "Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir."- N. Cumalı.
2 . İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil: "İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu."- T. Buğra.
3 . Saygı uyandıran, yücelik taşıyan: "Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi."- F. R. Atay.
4 . Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.).

E K M R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

İrkme, Kerim,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Emik, Emir, Erik, Erim, Krem, Meri, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Erk, Kem, Ker, Kim, Kir, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, İm, Ke, Ki, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.