KERHANECİ (TDK)


1 . Kerhane işleten kimse.
2 . ünlem, hakaret yollu Sövgü sözü.

Kerhaneci kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi H , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi E , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ . Başı K sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HAKARET Nedir?

Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz ya da davranış.

KERHANE Nedir?

Genelev: "Hani ev bark, hani çoluk çocuk / Ne geçti elime bu hayatın / Meyhanesinde, kerhanesinde?"- C. S. Tarancı.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

SÖVGÜ Nedir?

Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür: "Başyapıtları arasında sayılan 'Budala', yaşadığı döneme, çevresindekilere, toplumun aydınlar katına sövgüsünden başka nedir ki?"- S. İleri.

ÜNLEM Nedir?


1 . Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb.
2 . Ünlem işareti.

YOLLU Nedir?


1 . Yolu herhangi bir nitelikte olan: "Bozuk yollu bir mahalle."- .
2 . Çizgili: "Sandığın altında, mor yollu beyaz bir iplik çul seriliydi."- O. Kemal.
3 . Hızlı giden (taşıt): "Yollu gemi."- .
4 . mecaz Kuralına uygun: "Bu hiç de yollu bir iş değildi."- .
5 . zarf, mecaz Herhangi bir nitelikte, biçimde: "İlk teklifimde direnir yollu konuşmaya başladım."- F. R. Atay.
6 . isim, argo Kolayca elde edilen kadın.

A C E E H K N R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kerhaneci,

7 Harfli Kelimeler

Erincek, Erkenci, Haricen, İncerek, Kerhane,

6 Harfli Kelimeler

Ahiren, Arkeen, Ceriha, Hacker, Haince, Hareke, Hareki, Hercai, Hicran, Karine, Kerhen, Nehari, Rehine,

5 Harfli Kelimeler

Ahenk, Cehre, Cehri, Cenah, Ceren, Cihan, Cihar, Ekran, Ercik, Erika, Erkan, Erken, Erkin, Hacir, Hakir, Hanek, Hecin, Herek, Herik, Herke, İkrah, İnkar, Kahin, Kahir, Karne, Karni, Kenar, Kerih, Nehir, Nekre, Nikah, Rahne, Rehin,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Akne, Cani, Cari, Cenk, Cerh, Ecir, Ekin, Enek, Enik, Enir, Erce, Erek, Eren, Erik, Erin, Erke, Hain, Hane, Hani, Hare, Hece, Herk, İane, İare, İcar, İcra, İken, İkna, İnak, İnce, İnek, İnha, İrca, Kain, Kani, Kare, Kari, Kene, Kere,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ahi, Ani, Ari, Ark, Can, Car, Cer, Cin, Ece, Eke, Erk, Hac, Hak, Han, Har, Her, Hin, İka, Kah, Kan, Kar, Ker, Kin, Kir, Nar,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, An, Ar, Ce, Eh, Ek, En, Er, Ha, He, İn, Ke, Ki, Ne, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.