KERH (TDK)


1 . Tiksinme, iğrenme.
2 . Bir işi istemeyerek zorla yapma.

Kerh kelimesi baş harfi K son harfi H olan bir kelime. Başında K sonunda H olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi H . Başı K sonu H olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İSTEM Nedir?


1 . Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu.
2 . Tüketicinin piyasadan mal çekmesi.
3 . ruh bilimi İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.

İSTEME Nedir?

İstemek işi: "İsteme adresi."- .

TİKSİNME Nedir?

Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret: "İçinde bu adama karşı garip bir tiksinme, çekinme vardı."- S. F. Abasıyanık.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

ZORLA Nedir?


1 . Zor kullanarak, cebren, zecren, metazori: "Ona da bu hakikati zorla kabul ettirecekti."- Ö. Seyfettin.
2 . İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki: "Adama beş lira verdik, zorla başımızdan savdık."- B. Felek.

E H K R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Herk, Kerh,

3 Harfli Kelimeler

Erk, Her, Ker,

2 Harfli Kelimeler

Eh, Ek, Er, He, Ke, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.