KERESTECİLİK (TDK)

Kereste alıp satma işi.

Kerestecilik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi T , yedinci harfi E , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KERESTE Nedir?


1 . Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen ve marangozlukla inşaatta kullanılan nitelikli ağaç: "Dağdan kestim kereste / Kuş besledim kafeste."- Halk türküsü.
2 . Ayakkabı yapımında kullanılan gereç.
3 . mecaz Kaba saba kimse, kalas: "Gözünü oyarım vallahi kereste!"- S. F. Abasıyanık.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

C E E E K K L R S T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kerestecilik,

11 Harfli Kelimeler

Erketecilik,

10 Harfli Kelimeler

Kerestelik,

9 Harfli Kelimeler

Erketelik, Keresteci, Keresteli,

8 Harfli Kelimeler

Elektrik, Erketeci, Esriklik, İskerlet, İskitler, Kerteles, Kertikli, Sirkelik, Tekercik, Tekerlek, Terliksi,

7 Harfli Kelimeler

Ceketli, Eksikli, Eksilti, Ektilik, Ereksel, Eriklik, Eristik, Erkekli, Erkeksi, Erselik, Esirlik, Eskilik, Eteklik, İskelet, İstekli, İsterik, Kereste, Kesecik, Kesekli, Kesikli, Kesirli, Kestere, Kilerci, Listeci, Reislik, Sekilik, Sertlik, Silecek, Sirkeci, Sirkeli, Tekelci, Tekerli, Terslik, Tesirli, Teskere,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ekecek, Ekseri, Ekstre, Eriksi, Erkete, Ertesi, Esirci, Eskice, Eskici, Etkili, İkitek, İletki, İlkeci, İskele, İskete, İsteri, Keleci, Kelkit, Kerkes, Kertik, Keseli, Kesici, Kesret, Kestel, Kilise, Kirkit, Kirtil, Kriket, Kritik, Lekeci, Riskli, Sekili, Sekter, Selcik, Serili, Siktir, Steril, Teklik, Teksir,

5 Harfli Kelimeler

Ceket, Celse, Ceset, Cirit, Ekici, Ekili, Ekler, Ekser, Eksik, Elcik, Ercik, Erkek, Erkli, Erlik, Esire, Eskil, Eslek, Esrik, Ester, Etlik, Etsel, İksir, İleri, İleti, İrice, İrite, İstek, İster, İtlik, Kekre, Kelek, Keler, Keles, Kelik, Keres, Kerki, Kerte, Kerti, Kesek, Kesel,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ecel, Ecir, Ekli, Eksi, Ekti, Elci, Elek, Elik, Elit, Elti, Erce, Erek, Erik, Eril, Erke, Erte, Eser, Esik, Esir, Eski, Esre, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, İlik, İlke, İris, İsli, İtki, Keke, Kele, Kere, Kese, Kete, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cet, Ece, Eke, Elk, Erk, Eti, İki, İle, İlk, İri, İrs, İti, Kek, Kel, Ker, Kes, Ket, Kik, Kil, Kir, Kit, Lir, Ret, Sek, Sel, Ser, Set, Sik, Sit, Ski, Tek, Tel, Ter, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Er, Es, Et, İl, İs, İt, Ke, Ki, Le, Re, Se, Si, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.