KERAMETLİ (TDK)

Doğaüstü güce sahip: "Meğerse bana öğretilen o kısa ve sade cümlenin ne sihirli, ne kerametli, ne müthiş tesiri varmış."- R. H. Karay.

Kerametli kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi E , yedinci harfi T , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı K sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

CÜMLE Nedir?


1 . Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce: "Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım."- B. R. Eyuboğlu.
2 . eskimiş Dizge, sistem.
3 . sıfat Bütün, hep.
4 . zamir, eskimiş Herkes: "Cümleye uzun ömürler dilerim."- B. Felek.

DOĞAÜSTÜ Nedir?

Doğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan, tabiatüstü.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KERAMET Nedir?


1 - Ermiş kimselerin gösterdiklerine inanılan, doğaüstü, şaşkınlık uyandırıcı durum.
2 - Olağanüstü durum.
3 - Keramet sayılabilecek nitelikte olan şey.

KERAMETLİ Nedir?

Doğaüstü güce sahip: "Meğerse bana öğretilen o kısa ve sade cümlenin ne sihirli, ne kerametli, ne müthiş tesiri varmış."- R. H. Karay.

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

MÜTHİŞ Nedir?


1 . Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli: "Müthiş bir fırtına çıktı."- .
2 . Çok rahatsız eden, dayanılmaz: "Bu müthiş yokluğa, bu derin acıya tahammül edemiyordum."- Y. K. Beyatlı.
3 . Şaşılacak kadar değişik: "Birdenbire kendinde müthiş bir sükûnet, tarifsiz bir rahatlık hissetti."- Ş. Rado.
4 . ünlem "Ne acayip şey" anlamında kullanılan bir söz.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

SADE Nedir?


1 . Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz: "İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki imrenmemek mümkün değil."- M. Ş. Esendal.
2 . Şeker katılmamış (kahve): "Sade kahve."- .
3 . zarf (sa:'de) Yalnızca, yalnız, ancak, sadece: "Hem düşünmeli ki insan kısmı sade para ile doymaz."- R. N. Güntekin.
4 . edebiyat Yalın, süssüz, anlaşılır olan (üslup, anlatım): "Lirik şiir en halis şairlerin elinde gayet sadedir."- Y. K. Beyatlı.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

SAHİP Nedir?


1 . Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik.
2 . Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil: "Bilgi sahibi. Zevk sahibi."- .
3 . Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse: "Düğün sahipleri gibi adımbaşında bahşiş dağıttığım için hizmetçiler de yüksünmüyorlardı."- R. N. Güntekin.
4 . mecaz Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

SİHİR Nedir?

Büyü.

SİHİRLİ Nedir?

Büyülü: "Bu sihirli şarapla para, Garden Bar'da, Tanrı'nın gecesi su gibi akardı."- E. E. Talu.

TESİR Nedir?

Etki: "Orta malı bayağı birinin tesiri altında..."- R. H. Karay.

A E E K L M R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kerametli,

8 Harfli Kelimeler

Katmerli, Kertilme, Kirletme, Metrelik,

7 Harfli Kelimeler

Ektirme, Emektar, Eritmek, İletmek, Kemerli, Keramet, Melaike, Mertlik, Metalik, Metelik, Realite, Tekerli, Telkari,

6 Harfli Kelimeler

Ekarte, Ekilme, Emaret, Emekli, Erimek, Eritme, Etkime, İkamet, İletme, İmaret, Kalite, Kareli, Kartel, Katmer, Kelime, Kerime, Kertme, Maktel, Market, Melike, Merkat, Mertek, Metrik, Miktar, Mitral, Reklam, Tekila, Tekmil, Telaki, Temlik, Terlik, Termal, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Amele, Eklem, Ekler, Elmek, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emtia, Erika, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Etlik, Etmek, İkame, İkmal, İkram, İlmek, İmale, İmlek, İrkme, İtmek, Kaime, Kalem, Kamer, Kamet, Kamil, Katil, Katre, Kelam, Kelem, Keler, Kemal, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akit, Akli, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amir, Amit, Atel, Atik, Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elma, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erat, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İla, İle, İlk, İma, İta, Kal, Kam, Kar, Kat, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Lak, Lam, Lim, Lir, Mai, Mal, Mat, Met, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, At, Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.