KEPÇEKULAK (TDK)

Kocaman ve öne doğru kulakları olan.

Kepçekulak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi P , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi U , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

KOCAMAN Nedir?


1 . Çok iri, büyük, koca: "Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Yaşça büyük olan.

KULA Nedir?


1 . Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu.
2 . sıfat Bu renkte olan (at): "Yanında dizgini boynuna bırakılmış bir kula at vardı."- R. N. Güntekin. Kula özel, isim (ku'la) Manisa iline bağlı ilçelerden biri.

KULAK Nedir?


1 . Başın her iki yanında bulunan işitme organı: "Kulaklarımın uğultusu içinde, söylediği lakırtıların hiçbirini duymuyordum."- H. C. Yalçın.
2 . anatomi Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü: "Elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının yanında tortop oldu."- H. E. Adıvar.
3 . Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri.
4 . müzik Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu.
5 . Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça.
6 . coğrafya Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri.
7 . mecaz Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A E E K K K L P U Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kakule,

5 Harfli Kelimeler

Çapul, Çekek, Çekel, Çelek, Çepel, Elçek, Kekeç, Kelek, Kelep, Kepçe, Kepek, Kukla, Kulaç, Kulak, Kuple, Leçek, Pekçe,

4 Harfli Kelimeler

Akçe, Alpu, Apel, Çuka, Elek, Kale, Kalp, Keçe, Keka, Keke, Kele, Kuka, Kula, Kule, Kulp, Kupa, Lake, Leçe, Leke, Palu, Peçe, Plak, Uçak, Ulaç, Ulak,

3 Harfli Kelimeler

Alp, Çak, Çal, Çap, Çek, Çul, Eke, Ela, Elk, Epe, Kaç, Kak, Kal, Kap, Kek, Kel, Kep, Kul, Kup, Lak, Lap, Lep, Lup, Pak, Pal, Peç, Pek, Pul, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Çe, Ek, El, Ke, La, Le, Pe, Uç,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.