KENTSOYLULAŞMAK (TDK)

Kent soylu gibi olmak ya da davranmak, burjuvalaşmak.

Kentsoylulaşmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi S , altıncı harfi O , yedinci harfi Y , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi Ş , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi K . Başı K sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BURJUVA Nedir?


1 . Şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan: "Burjuva bir aileden doğmuş, bir fabrikatörle evlenmiş."- H. C. Yalçın.
2 . Orta sınıftan olan, kent soylu.

BURJUVALAŞMAK Nedir?

Burjuva gibi olmak, burjuva gibi davranmak, kentsoylulaşmak.

DAVRANMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak: "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor."- T. Buğra.
2 . (-e) Bir şeye el atmak, girişmek: "Polisi görünce kaçmaya davrandılar."- H. Taner.
3 . (-e) Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı."- R. H. Karay.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KENT Nedir?


1 - Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi ya da yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, °şehir.
2 - Site.

SOYLU Nedir?


1 . Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil: "Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir."- N. Cumalı.
2 . İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil: "İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu."- T. Buğra.
3 . Saygı uyandıran, yücelik taşıyan: "Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi."- F. R. Atay.
4 . Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.).

A A E K K L L M N O S T U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Yoksullaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Koltuklanma, Koşullanmak, Soluklanmak, Soluklaşmak, Soyutlaşmak, Yoksullaşma, Yosunlaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Katolunmak, Koltuklama, Koşullamak, Koşullanma, Koyulaşmak, Okullaşmak, Oluklaşmak, Soluklamak, Soluklanma, Soluklaşma, Soyutlamak, Soyutlaşma, Tonlulaşma, Yosunlaşma,

9 Harfli Kelimeler

Kastamonu, Katolunma, Klonlamak, Kokulanma, Kollanmak, Konuklama, Koşullama, Koyulaşma, Koyultmak, Kullanmak, Kullaşmak, Kutlanmak, Manyetolu, Nakşolmak, Okullaşma, Oluklaşma, Samanyolu, Soluklama, Soyutlama, Stoklamak, Toslaşmak, Yoklanmak, Yoklatmak, Yollanmak, Yollatmak, Yontulmak,

8 Harfli Kelimeler

Atmasyon, Kamyonet, Kelaynak, Klonlama, Koklaşma, Koklatma, Kollamak, Kollanma, Konulmak, Konuşmak, Koşulmak, Kotlamak, Koyulmak, Koyultma, Kulaktan, Kullanma, Kullaşma, Kuşanmak, Kuşatmak, Kutlamak, Kutlanma, Kutsamak, Mantoluk, Maskulen, Masonluk, Meskukat, Meşakkat, Musallat, Mutasyon, Nakşolma, Oklanmak, Okşanmak, Okşatmak, Otlanmak, Oylanmak, Oylaşmak, Oynaşmak, Oynatmak, Sakuleta, Sokulmak,

7 Harfli Kelimeler

Amonyak, Asmolen, Aynakol, Kakaolu, Kaleska, Kalomel, Kamelya, Kamusal, Kamutay, Kanalet, Kaşalot, Kemakan, Klakson, Klasman, Koklama, Kokteyl, Kokuşma, Kokutma, Kollama, Komutan, Kontluk, Konulma, Konuşma, Koşulma, Kotlama, Koyulma, Kumanya, Kuşanma, Kuşatma, Kutlama, Kutsama, Lamekan, Layemut, Lokanta, Makosen, Malulen, Manolya, Mantolu, Manyeto, Masnuat,

6 Harfli Kelimeler

Akamet, Aksona, Aksuna, Alakok, Alamet, Alaten, Alesta, Allame, Alyans, Ametal, Amyant, Asalet, Aseton, Asuman, Aşkale, Atomal, Atonal, Elaman, Etalon, Etanol, Kaknem, Kakule, Kalkan, Kalkma, Kalleş, Kalmak, Kaloma, Kaltak, Kalyon, Kamyon, Kanmak, Kanyak, Kasket, Kasmak, Kasnak, Kasten, Kaşane, Kaşkol, Katmak, Katman,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Akkuş, Aklan, Aklen, Akmak, Akman, Akont, Aksak, Aksam, Aksan, Akson, Akşam, Aktaş, Alkan, Alkol, Allem, Almak, Alman, Almaş, Almus, Altes, Alyan, Alyon, Anket, Anlak, Anlam, Anmak, Askat, Aslan, Aslen, Asmak, Aşmak, Ataşe, Atlas, Atmak, Aylak, Aymak, Elmas, Emlak, Emsal,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akma, Akne, Akse, Aksu, Akut, Alan, Alay, Alem, Alet, Alma, Alto, Amal, Aman, Amel, Amut, Anal, Anam, Anka, Anma, Anot, Anut, Asal, Asla, Asma, Asya, Aşma, Atak, Ataş, Atel, Ateş, Atma, Atol, Atom, Ayak, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayet, Ayla,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Alo, Alt, Ama, Ana, Ant, Asa, Ask, Ast, Aşk, Ata, Ate, Aut, Aya, Ayn, Eko, Ela, Elk, Kak, Kal, Kam, Kan, Kas, Kaş, Kat, Kay, Kek, Kel, Kem, Kes, Keş, Ket, Kok, Kol, Kom, Kot, Koy, Kul,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, Aş, At, Ay, Ek, El, Em, En, Es, Eş, Et, Ey, Ke, La, Le, Me, Ne, Ok, Ol, Om, On, Ot, Oy, Se, Su, Şe, Şu, Ta, Te, Tu, Un, Us, Ut, Ya, Ye, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.