KENTBİLİMCİ (TDK)

Kentbilim uzmanı, kentçi, °şehirci.

Kentbilimci kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KENT Nedir?


1 - Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi ya da yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, °şehir.
2 - Site.

KENTBİLİM Nedir?

Kentlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak yöntemleri, kentlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı, kentçilik, °şehircilik.

KENTÇİ Nedir?

Kentçilik uzmanı, kentçilikle uğraşan kimse, şehirci.

UZMAN Nedir?


1 . Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: "Biz de işte para kazanmanın, iyi yaşamanın uzmanıyız dostum."- H. Taner.
2 . isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
3 . isim Bilirkişi.

B C E K L M N T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

İncitilmek,

9 Harfli Kelimeler

İncitilme,

8 Harfli Kelimeler

Bencilik, Bilinmek, Binilmek, Bitkince, Cibinlik, Emicilik, İncitmek, Temkinli,

7 Harfli Kelimeler

Benimki, Bilecik, Bilimci, Bilinme, Binilme, Bitimli, Bitkici, Cilbent, Etkinci, İbnelik, İkincil, İletici, İncelik, İncitme, İnilmek, İtilmek, Kilimci, Melinit, Metilik, Minicik, Nicelik, Nitekim, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Benlik, Betili, Bikini, Bilici, Bilmek, Binici, Binlik, Binmek, Bitkin, Bitmek, Bitnik, Ciklet, Ekinci, Ekinti, Etkili, İbikli, İkilem, İkinci, İletim, İletki, İlinek, İlinti, İlkeci, İlkten, İnilme, İnilti, İnmeli, İtilme, Kentli, Mineci, Mineli, Nemcil, Netlik, Nikbet, Tebcil, Tekmil, Telcik, Telkin, Temkin,

5 Harfli Kelimeler

Belik, Belit, Belki, Benci, Benli, Betik, Betim, Bicik, Bilek, Bilet, Bilim, Bilme, Binek, Binit, Binme, Bitek, Bitik, Bitim, Bitki, Bitli, Bitme, Cebin, Cemil, Cibin, Cinli, Ekici, Ekili, Elcik, Emcik, Emici, Emlik, Etkin, Etlik, Etnik, İkici, İkili, İklim, İleti, İlkin, İlmek,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bent, Beti, Bile, Bili, Bini, Celi, Cemi, Cenk, Cilt, Ekim, Ekin, Ekli, Ekti, Elci, Elik, Elim, Elit, Elti, Emik, Emin, Enik, Enli, Etik, Etil, Etki, Etli, İbik, İbne, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İnce, İnci, İnek, İnik, İnme, İnti,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Ben, Bet, Bin, Bit, Cem, Cet, Cim, Cin, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İni, İti, Kel, Kem, Ket, Kil, Kim, Kin, Kit, Leb, Lim, Men, Met, Mil, Mit, Nem, Net, Nim, Tek, Tel, Tem, Ten, Tik, Tim, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Be, Ce, Ek, El, Em, En, Et, İl, İm, İn, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.