KENTÇİLİK (TDK)

Şehircilik.

Kentçilik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ç , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ŞEHİR Nedir?

Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi ya da yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent.

ŞEHİRCİ Nedir?

Şehircilik uzmanı, şehircilikle uğraşan kimse.

ŞEHİRCİLİK Nedir?

Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı, urbanizm: "Şehircilik diye bir ihtisas olduğunu öğrenmiştik."- F. R. Atay.

E K K L N T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kentçilik,

8 Harfli Kelimeler

Çentikli, Çetinlik, Etkinlik, İçtenlik, Tekçilik, Teknikçi,

7 Harfli Kelimeler

Çekinik, Çekinti, Çilenti, Ekinlik, Ektilik, İneklik, Keçilik, Kinetik, Nitelik,

6 Harfli Kelimeler

Çeltik, Çentik, Ekinti, Etkili, İkitek, İletki, İlinek, İlkten, İnekçi, Kelkit, Kentçi, Kentli, Klikçi, Klinik, Netlik, Teklik, Teknik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Çekik, Çelik, Çetin, Çilek, Çinli, Çiten, Ekili, Etçik, Etçil, Etkin, Etlik, Etnik, İçkin, İçlik, İçten, İlenç, İleti, İlkin, İtlik, Kelik, Kilit, Kinik, Kinli, Kitin, Kitle, Liken, Likit, Linet, Nikel, Nitel, Tekçi, Tekil, Tekin, Tekli, Telin, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Çeki, Çenk, Çile, Çine, Çini, Çiti, Ekin, Ekli, Ekti, Elçi, Elik, Elit, Elti, Enik, Enli, Etçi, Etik, Etil, Etki, Etli, İçel, İçin, İçit, İçki, İçli, İken, İlçe, İliç, İlik, İlke, İneç, İnek, İnik, İnti, İtçe, İtki, Keçi, Kent, Kile, Klik,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Çit, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İnç, İni, İti, Kek, Kel, Ket, Kik, Kil, Kin, Kit, Net, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, En, Et, İç, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.