KENEVİRCİLİK (TDK)

Kenevir yetiştirme işi.

Kenevircilik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi İ , yedinci harfi R , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KENEVİR Nedir?

Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval vb. kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa).

YETİŞTİRME Nedir?


1 . Yetiştirmek işi.
2 . Birinin koruyuculuğunda yetişen kimse.

C E E K K L N R V İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kenevircilik,

10 Harfli Kelimeler

Erkencilik, Erkincilik,

9 Harfli Kelimeler

Ekincilik, İvecenlik, Kenevirci, Vericilik,

8 Harfli Kelimeler

Ekicilik, Erkinlik, İncirlik, Kincilik, Kirvelik, Nekrelik, Vernikli,

7 Harfli Kelimeler

Civelek, Ekinlik, Eriklik, Erincek, Erinlik, Erkekli, Erkenci, Erkinci, Evciler, Evcilik, İkincil, İkircik, İkircil, İlerici, İncelik, İncerek, İneklik, Kenevir, Kevelci, Kilerci, Klinker, Nicelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekinci, Enlice, Evinli, İkilik, İkinci, İlinek, İlkeci, İrilik, İrinli, İvecen, Keleci, Klinik, Lekeci, Levrek, Lineer, Nereli, Renkli, Verici, Vernik,

5 Harfli Kelimeler

Ceren, Cevir, Cilve, Cinli, Ekici, Ekili, Ekler, Elcik, Ercik, Erkek, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Evcek, Evcik, Evcil, Evlek, Evlik, Evren, Evrik, İkici, İkili, İleri, İlkin, İncik, İncil, İncir, İrice, Kekre, Kelek, Keler, Kelik, Kerki, Kevel, Keven, Kiler, Kinci, Kinik, Kinli,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cenk, Ecel, Ecir, Ekin, Ekli, Elci, Elek, Elik, Enek, Enik, Enir, Enli, Erce, Erek, Eren, Erik, Eril, Erin, Erke, Evce, Evci, Evin, Evli, Evre, İken, İlik, İlke, İnce, İnci, İnek, İnik, İrin, Keke, Kele, Kene, Kere, Kile, Kivi, Klik,

3 Harfli Kelimeler

Cer, Cin, Ece, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İni, İri, Kek, Kel, Ker, Kik, Kil, Kin, Kir, Lir, Nev,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, En, Er, Ev, İl, İn, Ke, Ki, Le, Ne, Re, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.