KENETLİ (TDK)


1 . Kenedi olan.
2 . Kenetle birbirine bağlanmış bulunan, kenetlenmiş olan.
3 . mecaz Birbirinin içine geçerek sıkıca kapanmış.

Kenetli kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇER Nedir?


1 . Yürürlükte bulunan, geçerliği olan, kullanılan: "Geçer para."- .
2 . Beğenilen, makbul, mergup.
3 . Geçme özelliği olan.
4 . isim Geçer not: "Türkçe dersinden geçer almışım."- .

KAPAN Nedir?


1 . Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak.
2 . mecaz Düzen, hile.

KENE Nedir?

Koyun, köpek, at vb. hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara neden olan böceklerin genel adı, sakırga.

KENET Nedir?

İki sert cismi birbirine bağlamaya yarayan, iki ucu sivri ve kıvrık metal parça.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIKICA Nedir?

Sıkı bir biçimde, iyice: "İncecik belini alev renkli ipek bir kemerle sıkıca sardı."- F. F. Tülbentçi.

E E K L N T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Eklenti, İletken, Kenetli,

6 Harfli Kelimeler

Elenti, Etilen, İlkten, İtenek, Kentli, Netlik, Telkin, Tenkil,

5 Harfli Kelimeler

Entel, Etken, Etkin, Etlik, Etnik, Kenet, Keten, Kitle, Liken, Linet, Nikel, Nitel, Tekel, Tekil, Tekin, Tekli, Tekne, Telek, Telin, Tikel,

4 Harfli Kelimeler

Ekin, Ekli, Ekti, Elek, Elik, Elit, Elti, Enek, Enik, Enli, Etek, Eten, Etik, Etil, Etki, Etli, İken, İlke, İnek, Kele, Kene, Kent, Kete, Kile, Leke, Liet, Link, Nite, Tein, Teke, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Eti, İle, İlk, Kel, Ket, Kil, Kin, Kit, Net, Tek, Tel, Ten, Tik, Tin,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, En, Et, İl, İn, İt, Ke, Ki, Le, Ne, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.