KEMİKDİLLİGİLLER (TDK)

Gövdesi iri, sert pullarla kaplı, dilinin üzerinde dişler bulunan kemikli balıklar familyası.

Kemikdilligiller kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi K , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı K sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

GÖVDE Nedir?


1 . Bir şeyin asıl bölümü.
2 . anatomi İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm.
3 . anatomi Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan, ağaçlarda kök ve dallardan geri kalan bölüm.
4 . Kesilmiş hayvanın, sakatatları alındıktan sonraki durumu.
5 . dil bilgisi Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime: "Evli (ev-li), inanç (inan-ç), sevdirmek (sev-dir-mek)."- .

KAPLI Nedir?


1 . Kaplanmış olan: "Çantasından çok sayfalı, maroken kaplı küçük bir defter çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Kabı olan.
3 . Ciltli.

KEMİKLİ Nedir?


1 . Kemiği olan veya çok kemiği olan.
2 . Kemikleri iyi gelişmiş: "Kemikli çocuk."- .
3 . mecaz Çok zayıf, sıska: "Uzun ve kemikli yüzler sanki keder için yaratılmış."- R. H. Karay.

SERT Nedir?


1 - Çizilmesi, kırılması, kesilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, pek, katı,yumuşak karşıtı.
2 - Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
3 - Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, "yumuşak" karşıtı.
4 - Hırçın, öfkeli, hiddetli.
5 - Titizlikle uygulanan, sıkı.
6 - Güçlü, kuvvetli.
7 - Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
8 - Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan.
9 - Gönül kırıcı, katı, ters.
10 - yerb. Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

D E E G K K L L L L M R İ İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Delikliler, Erdemlilik, Gelirlilik, Gereklilik, Giderilmek, Kedigiller,

9 Harfli Kelimeler

Emeklilik, Ereklilik, Gerdellik, Gerilimli, Giderilme, İlgilemek, İlgililik, İliklemek,

8 Harfli Kelimeler

Delirmek, Derilmek, Dikelmek, Dikilmek, Dikmelik, Direklik, Dirilmek, Dirimlik, Erklilik, Gedilmek, Gereklik, Gerilmek, Gidermek, Gidilmek, Girilmek, Girimlik, Girmelik, İkilemek, İkilemli, İlgileme, İlikleme, İlkellik, İrkilmek, Kemerlik, Kemirdek, Kemrelik, Killemek, Kirlilik, Klikleme, Liderlik, Millilik,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Delirme, Demirli, Derilme, Dikelme, Dikilme, Dilemek, Direkli, Diremek, Dirilik, Dirilme, Dirimli, Edilmek, Ekilmek, Eklemli, Eleklik, Ellilik, Emirlik, Erdemli, Ergilik, Ergimek, Eriklik, Erillik, Erkekli, Gedikli, Gedilme, Gelirli, Gemilik, Gerekli, Gerilek, Gerilik, Gerilim, Gerilme, Giderek, Giderme, Gidilme, Gidimli, Girilme, İkileme,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demiri, Demlik, Dereli, Derili, Derlem, Dermek, Dikili, Diklik, Dikmek, Dileme, Dillek, Dilmek, Direme, Dirlik, Edilgi, Edilme, Edimli, Ekilme, Eldeli, Elemli, Emekli, Ergime, Erimek, Gedmek, Gelmek, Gemlik, Gerdek, Gerdel, Gerili, Germek, Girmek, İkilem, İkilik, İlgili, İlikli, İmgeli, İrilik, İrkmek, Kelime,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delik, Delil, Delme, Demek, Demir, Demli, Dergi, Derik, Derme, Dikel, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilli, Dilme, Direk, Diril, Dirim, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Ellik, Elmek, Emlik, Erdek, Erdem, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Gedik, Gedme, Gelir, Gelme, Gemre, Gerek,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Dere, Deri, Derk, Dimi, Diri, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Emir, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Gele, Gemi, Geri, Gidi, Grek, Gril, İdil, İlgi, İlik,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Ede, Edi, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gem, Gri, İde, İki, İle, İlk, İri, Kek, Kel, Kem, Ker, Kik, Kil, Kim, Kir, Lig, Lim, Lir, Mil, Mir,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, Er, Ge, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.