KEMERCİ (TDK)


1 - Kemer yapan ya da satan kişi.
2 - Kemer ustası.

Kemerci kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi M , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi C , yedinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KEME Nedir?


1 . Büyük sıçan.
2 . Domalan.

KEMER Nedir?


1 . Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı: "Nihat elinde tuttuğu kemeri denize fırlatıp attı."- P. Safa.
2 . Etek, pantolon vb. giysilerin bele gelen bölümü.
3 . Emniyet kemeri.
4 . sıfat Tümsekli: "Kemer burun."- .
5 . anatomi Kemiklerden oluşmuş tümsekli tavan: "Kaş kemeri. Damak kemeri. Ayak kemeri."- .
6 . jeoloji Katmanlı kayaçlarda bir kıvrımın kabarık tepe yeri, tekne karşıtı.
7 . mimarlık İki sütun veya ayağı birbirine üstten yarım çember, basık eğri, yonca yaprağı vb. biçimlerde bağlayan ve üzerine gelen duvar ağırlıklarını, iki yanındaki ayaklara bindiren tonoz bağlantı: "Bu köprü sekiz kemer üzerinde, dört yüz yirmi dokuz metre uzunluğundadır."- S. F. Abasıyanık.
8 . eskimiş Özellikle yolculukta kullanılan, üzerinde altın, para yerleştirmeye yarar gözleri olan meşin kuşak.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

USTA Nedir?


1 . Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.
2 . Zanaat öğreticisi.
3 . Zanaatçılar için unvan: "Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi."- R. H. Karay.
4 . sıfat Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir: "Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi."- T. Buğra.
5 . tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.
6 . mecaz Akıl veren veya öğreten kimse: "Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?"- R. H. Karay.

C E E K M R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Erimek, Kerime, Mercek,

5 Harfli Kelimeler

Cemre, Emcek, Emcik, Ercik, Erime, Ermek, İmece, İrkme, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Merci, Merek, Recim,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Ecir, Ekim, Ekme, Emek, Emik, Emir, Erce, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, Keme, Kere, Krem, Meke, Meri, Remi,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cer, Cim, Ece, Eke, Erk, Kem, Ker, Kim, Kir, Mir,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, Em, Er, İm, Ke, Ki, Me, Mi, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.