KELAYNAK (TDK)

Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik'te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan, başı tüysüz, uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita).

Kelaynak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi N , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇEVİREN Nedir?

Çeviri yapan kimse.

GAGALI Nedir?


1 . Gagası olan.
2 . isim, denizcilik Gagaburun.

KAYA Nedir?


1 . Büyük ve sert taş kütlesi: "Dört tarafı su ile çevrili bir kayadır, bir adacık."- R. H. Karay.
2 . Kayaç.

LEYLEK Nedir?

Leyleksilerden, kışın tropikal Afrika'da yaşayan, siyah telekli, uzun gagalı, uzun bacaklı, büyük, beyaz, göçmen kuş (Ciconia ciconia): "Ona en çok hüzün veren leyleklerin gidişleriydi."- C. Uçuk.

LEYLEKGİLLER Nedir?

Leyleksilerden bir familya (Ciconiidae).

TÜYSÜZ Nedir?


1 . Tüyü olmayan: "Tüysüz kollarında bir adale hareketi görülüyordu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Henüz bıyığı, sakalı çıkmamış.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

VADİ Nedir?


1 . İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak: "Vadinin hemen kıyı başında idi ve çevresinde beş karaltı vardı."- T. Buğra.
2 . eskimiş, mecaz Alan, yol, tarz: "... münakaşa kızışınca lakırtıyı hemen meslek bakımından çok zararlı bir vadiye yani şahsiyata sürüklediklerini hatırlarız."- B. Felek.

YALNIZ Nedir?


1 . Yanında başkaları bulunmayan: "Sokaktaki yalnız çocuk."- .
2 . zarf (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak: "Ömrümde şehir içinde bile yalnız dolaşmaya alışmamış bir adam için bir genç kızın tek başına Avrupa seyahatine çıkışı akıl durdurucu bir şeydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ya'lnız) Yalnızca: "Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı."- F. R. Atay.
4 . bağlaç Ama: "Giderim yalnız arkadaşlarımı isterim. Güzel yalnız biraz renksiz."- .
5 . isim, ruh bilimi Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YERYÜZÜ Nedir?


1 - Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yerkabuğu.
2 - Dünya, yaşam.

A A E K K L N Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kelaynak,

6 Harfli Kelimeler

Kalkan, Kanyak, Kaynak,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Aklan, Aklen, Alkan, Alyan, Anlak, Aylak, Kalak, Kalan, Kalay, Kalya, Kanal, Kanka, Kayak, Kayan, Yalak, Yalan, Yanak, Yanal,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akne, Alan, Alay, Anal, Anka, Ayak, Ayal, Ayan, Ayla, Ayna, Elan, Kaka, Kala, Kale, Kana, Kaya, Keka, Klan, Laka, Lake, Nale, Yaka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ana, Aya, Ayn, Ela, Elk, Kak, Kal, Kan, Kay, Kek, Kel, Lak, Lan, Ley, Nal, Ney, Yak, Yal, Yan, Yek, Yel, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ay, Ek, El, En, Ey, Ke, La, Le, Ne, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.