KEKMEK (TDK)

(Kuş için) Yem yemek, gagalamak.

Kekmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi M , beşinci harfi E , altıncı harfi K . Başı K sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GAGA Nedir?


1 . Genellikle kuşlarda ağzın bir uzantısı durumunda olan, biçim ve büyüklüğü değişik, boynuz yapısında, katı ve çıkıntılı organ: "... ak güvercin sekinin üstündeki leğene başını sokup gagasını suya değdirir değdirmez insan suretine giriveriyor."- N. Araz.
2 . argo Ağız: "Gaganı kapa!"- .

GAGALAMA Nedir?

Gagalamak işi.

GAGALAMAK Nedir?


1 . Kuş, gagasıyla yemi toplamak.
2 . Kuş, gaga ile vurup ısırmak.
3 . mecaz Azarlamak, hırpalamak: "Zavallıları suya gitmesinler diye az mı gagalamıştı."- S. F. Abasıyanık.

YEME Nedir?


1 . Yemek işi: "Herkes yemeye ekmek bulamazken onlar rahat geçiniyorlardı."- M. Ş. Esendal.
2 . Yiyecek: "Bu ay yeme masrafımız çok oldu."- .

YEMEK Nedir?


1 . Yemek yeme, karın doyurma işi: "Yemekten sonra gocuğuna sarar yatırırdı beni."- N. Cumalı.
2 . Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam.
3 . Günün belli saatlerinde yenilen besin: "Yemek ya kahvaltıda ya da yemekte yenir. Arada bir şey yenmez."- H. Taner.
4 . Konuklara yiyecek verilerek yapılan ağırlama: "Pek protokolcü olduğu için yemek sessiz geçiyordu."- F. R. Atay.

E E K K K M Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Ekmek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Emek, Keke, Keme, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Kek, Kem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Ke, Me,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.