KEHRİBARCI (TDK)

Kehribardan tespih, ağızlık vb. şeyler yapan veya satan kimse: "Ben babamla, annemle gittiğimiz siyah kehribarcıları şimdi bir masal gibi hatırlıyorum."- A. H. Tanpınar.

Kehribarcı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi H , dördüncü harfi R , beşinci harfi İ , altıncı harfi B , yedinci harfi A , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi I . Başı K sonu I olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIZLIK Nedir?


1 . Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç: "Kiraz, bilir miydi ki günün birinde tütün diye bir ot çıkacak ve insanlar bunu içmek için dallarını kesip kesip ağızlık yapacak?"- R. H. Karay.
2 . Nefesli çalgılarda ağza gelen yer.
3 . halk ağzında Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılan kapak.
4 . Kuyu bileziği.
5 . Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç.
6 . Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes.
7 . halk ağzında Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer.
8 . Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm.
9 . halk ağzında Bir şeyin başladığı yer.
10 . halk ağzında Huni.

ANNE Nedir?


1 . Çocuğunu dünyaya getiren kadın, ana, valide.
2 . Yavrusu olan dişi hayvan.

BABA Nedir?


1 . Çocuğu olmuş erkek, peder.
2 . Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek: "Türk babanın ve Türk ananın çocuğu Türktür."- Anayasa.
3 . Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme.
4 . Çatı merteği.
5 . Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse: "Atatürk Türk milletinin babasıdır."- .
6 . mecaz Anlayışlı, iyi huylu erkek.
7 . mecaz Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı.
8 . mecaz Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse.
9 . mecaz Ata: "Asya'daki babalarımızdan miras kalan millî şiirimizin manzum şekillerinde..."- Y. K. Beyatlı.
10 . sıfat, argo Çok kaliteli, üstün nitelikli. 1
1 . eskimiş Tarikatların bazısında tekke büyüğü: "Bektaşi babası."- . 1
2 . eskimiş Bu gibi kimselere verilen unvan: "Gül Baba. Nur Baba. Baba İlyas."- . 1
3 . denizcilik Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. 1
4 . mimarlık Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HATIR Nedir?


1 . Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl, yâd.
2 . Gönül, kalp: "Sakın hatırını kıracak bir şey söyleme."- .
3 . Birine karşı duyulan saygı, sevgi: "Hatırınız için bu işi yaptım."- .
4 . Durum, keyif, hâl: "Hatırını sormak."- .

HATIRLI Nedir?

Hatırı sayılan, etkili, saygın: "Çok hatırlı adammış belki sana yardımı dokunur."- Y. Z. Ortaç.

KEHRİBAR Nedir?


1 . Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan, kılkoparan: "Önümdeki kutuda elmas, akik, zümrüt, necef, sedef, kehribar vesaire gibi yüz kadar küçük küçük taşlar vardı."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat Bu reçineden yapılmış: "İki aydır kayıp sarı kehribar tespihini görünce sevindi."- N. Cumalı.

KEHRİBARCI Nedir?

Kehribardan tespih, ağızlık vb. şeyler yapan veya satan kimse: "Ben babamla, annemle gittiğimiz siyah kehribarcıları şimdi bir masal gibi hatırlıyorum."- A. H. Tanpınar.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MASAL Nedir?


1 . Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür: "Masal olsun roman olsun, ikisi de anlatı sanatıdır."- N. Cumalı.
2 . mecaz Boş, boşuna söylenmiş söz: "Müttefikler karşı hücuma geçtikten sonra, milleti aynı masalla uyutmak olanaksızlaştı."- H. Taner.
3 . mecaz Değersiz, önemsiz şey: "Yaratıcı gücü kalmayan bir yazıcı bir masaldan başka nedir?"- H. E. Adıvar.

SİYAH Nedir?


1 . Kara (II), ak, beyaz karşıtı: "İri siyah gözlerini kalın kaşlarıyla beraber kaldırdı."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat, mecaz Bu renkte olan: "Siyah ekmek."- .
3 . Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü.

ŞİMDİ Nedir?


1 . Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda: "Şimdi daha bahtiyar bir haberi sevgili bir sesten bizzat duymaya imkân buluyoruz."- A. Ş. Hisar.
2 . Az sonra, yakında: "Annen şimdi gelir, ağlama sus!"- .
3 . Az önce, biraz önce, demin: "Otobüs şimdi geçti, öbürü ne zaman gelir bilmem."- .
4 . Artık, bundan böyle, bu duruma göre: "Sizden kaçan hayvanı da şimdi kim bilir hangi semtte satacaklar?"- B. Felek.

TESPİ Nedir?

Yaylalarda yetişen, birkaç metre boyunda, çok dallı, boz yapraklı, fındık iriliğinde meyveleri olan ve çekirdeğinin içindeki ak madde sabun olarak kullanılan bir tür çalı.

TESPİH Nedir?


1 . "Süphanallah" sözünü söyleme.
2 . Belirli dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle otuz üç veya doksan dokuz taneden oluşmuş dizi: "İri taşlı tespihinin parmakları arasında arada bir şıkırdaması..."- R. N. Güntekin.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A B C E H I K R R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kehribarcı,

8 Harfli Kelimeler

Kehribar,

7 Harfli Kelimeler

Cerrahi, Haberci, İhbarcı,

6 Harfli Kelimeler

Bakire, Berrak, Biracı, Ceriha, Cerrah, Ekabir, Hacker, Hareki, Haricı, Hercai, Kiracı, Rahibe, Rakibe,

5 Harfli Kelimeler

Acibe, Bahir, Bahri, Bakır, Bakir, Barcı, Bekar, Bekri, Berri, Birer, Cebir, Cebrı, Cehri, Cibre, Cihar, Ercik, Erika, Haber, Hacir, Hakir, Harbe, Harbi, Harbı, Harir, Herik, Hırka, İbare, İcbar, İhbar, İkrah, İkrar, Kabir, Kahır, Kahir, Kebir, Kerih, Kırba, Kırca, Kibar,

4 Harfli Kelimeler

Ahır, Ahir, Arık, Bacı, Bakı, Baki, Barı, Bari, Bark, Beka, Beri, Berk, Bira, Brik, Cari, Cerh, Ecir, Erik, Hacı, Hakı, Hare, Heba, Herk, Hibe, Irak, Irki, İare, İbra, İbre, İcar, İcra, İrca, Kabe, Kare, Karı, Kari, Kerh, Kira, Raci, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ace, Acı, Ahi, Akı, Arı, Ari, Ark, Bak, Bar, Bek, Bir, Bre, Car, Cer, Cık, Erk, Hab, Hac, Hak, Har, Her, Hık, Hır, Ira, Irk, İka, Kah, Kar, Ker, Kır, Kir, Rab, Rıh,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Ar, Be, Ce, Eh, Ek, Er, Ha, He, Ih, Ke, Ki, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.