KEFALLER (TDK)

Kefalgiller, kum balığıgiller, cennet balığıgiller, uskumrugiller familyalarını içine alan kemikli balıklar takımı.

Kefaller kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi F , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi R . Başı K sonu R olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

CENNET Nedir?


1 - Din inanışına göre, iyilik yapanla-rın, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir gönence kavuşacakları yer, uçmak (II).
2 - Çok güzel yer.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

KEFAL Nedir?

Kefalgillerden, orta büyüklükte, çok pullu, küt başlı, gümüş renginde, beyaz etli bir balık, topbaş balık (Mugil cephalus).

KEFALGİLLER Nedir?

Kefallerle onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası.

KEMİKLİ Nedir?


1 . Kemiği olan veya çok kemiği olan.
2 . Kemikleri iyi gelişmiş: "Kemikli çocuk."- .
3 . mecaz Çok zayıf, sıska: "Uzun ve kemikli yüzler sanki keder için yaratılmış."- R. H. Karay.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

USKUMRUGİLLER Nedir?

Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası.

A E E F K L L R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kefaller,

5 Harfli Kelimeler

Arefe, Efkar, Eflak, Ekler, Felek, Kefal, Keler, Kelle,

4 Harfli Kelimeler

Elek, Erek, Erke, Fakr, Fare, Fark, Feke, Frak, Kafe, Kale, Kare, Kefe, Kele, Kere, Kral, Lake, Lale, Leke, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Efe, Eke, Ela, Elk, Erk, Fak, Fal, Far, Fek, Fel, Fer, Kal, Kar, Kel, Ker, Laf, Lak, Lal, Lef, Raf,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Ar, Ek, El, Er, Fa, Fe, Ke, La, Le, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.