KEDİGİLLER (TDK)

Kedi, aslan, kaplan, pars vb. hayvanları içine alan etçil memeli hayvanlar sınıfı.

Kedigiller kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi G , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı K sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ASLA Nedir?

Hiçbir zaman, hiçbir biçimde: "Dünyada her şeyle alay edilir şaka yapılır ama şiirle asla!"- S. F. Abasıyanık.

ASLAN Nedir?


1 . Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160 cm, kuyruğu 70 cm ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir memeli türü, arslan.
2 . mecaz Gürbüz, cesur ve yiğit adam.

ETÇİL Nedir?

Etobur.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KAPLAN Nedir?

Kedigillerden, enine siyah çizgili, koyu sarı postu olan, Asya'da yaşayan çevik ve yırtıcı hayvan (Felis tigris).

KEDİ Nedir?

Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil, küçük memeli hayvan, pisik (Felis domesticus): "Evcil kedi. Ankara kedisi. Van kedisi."- .

MEMELİ Nedir?

Memesi olan: "Birdenbire uzun boylu, diri memeli bir hatun askerin önüne çıktı."- S. F. Abasıyanık.

PARS Nedir?

Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan, leopar, panter, pelenk (Panthera pardus).

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

D E E G K L L R İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kedigiller,

9 Harfli Kelimeler

Gerdellik,

8 Harfli Kelimeler

Liderlik,

7 Harfli Kelimeler

Delikli, Delilik, Direkli, Ergilik, Erillik, Gedikli, Gelirli, Gerekli, Gerilek, Gerilik, Giderek, İleride, İlerlek, Kederli, Kredili,

6 Harfli Kelimeler

Dereli, Derili, Dillek, Dirlik, Edilgi, Eldeli, Gerdek, Gerdel, Gerili, Lekeli, Likide,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delik, Delil, Dergi, Derik, Dikel, Dilek, Dilli, Direk, Diril, Ekili, Ekler, Ellik, Erdek, Erkli, Erlik, Gedik, Gelir, Gerek, Gider, Girdi, İleri, İlkel, Keder, Keler, Kelle, Kelli, Kerde, Kiler, Killi, Kirde, Kiril, Kirli, Kredi, Lider, Lirik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Dere, Deri, Derk, Diri, Eder, Edik, Ekli, Elde, Elek, Elik, Elli, Erek, Ergi, Erik, Eril, Erke, Gele, Geri, Gidi, Grek, Gril, İdil, İlgi, İlik, İlke, İlle, Kedi, Kele, Kere, Kile, Leke, Reel,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Ede, Edi, Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gri, İde, İki, İle, İlk, İri, Kel, Ker, Kil, Kir, Lig, Lir,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Er, Ge, İl, Ke, Ki, Le, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.