KEDİGÖZLÜLÜK (TDK)

İki gözün irislerinin ayrı renkte olması.

Kedigözlülük kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi G , altıncı harfi Ö , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi L , onbirinci harfi Ü , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İRİS Nedir?

Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

D E G K K L L Z Ö Ü Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gözlüklü, Güzellik, Kedigözü, Ödleklik, Özgüllük,

7 Harfli Kelimeler

Kölelik, Öküzlük, Özellik, Özgülük,

6 Harfli Kelimeler

Dillek, Düklük, Düzlük, Gezlik, Göllük, Gözeli, Gözlük, Güllük, Güzide, Güzlek, Güzlük, İlkgüz, Kellik, Köleli, Küllük, Ökelik, Ölülük, Özelik,

5 Harfli Kelimeler

Delgi, Delik, Delil, Dikel, Dilek, Dizek, Dizel, Dizge, Dökük, Dölek, Düzgü, Ellik, Gedik, Gediz, Gölek, Gölük, Gözde, Gözlü, Güdek, Güdük, Güdül, Gülle, Güllü, Gülük, Güzel, İlkel, İzlek, Kelik, Kelli, Köklü, Kölük, Külek, Külli, Küllü, Ödlek, Özdek, Özgül, Özlük, Üzlük, Zelil,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Dize, Düze, Edik, Ekli, Elik, Elli, Ezgi, Ezik, Gezi, Göle, Göze, Güdü, İlke, İlle, Kedi, Kile, Klik, Klüz, Köle, Lüle, Ödül, Öküz, Ölük, Özek, Özel, Özge, Özgü, Özlü, Ülke, Ülkü, Üzgü, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dil, Diz, Döl, Dük, Düz, Edi, Ekü, Elk, Gez, Giz, Gök, Göl, Göz, Gül, Güz, İde, İle, İlk, Kek, Kel, Kez, Kik, Kil, Kök, Köz, Kül, Lig, Lök, Lük, Öge, Öke, Ölü, Öze, Zil, Zül,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Ge, İl, İz, Ke, Ki, Le, Öd, Öz, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.