KEDİBALIĞIGİLLER (TDK)

Balıklar sınıfının köpekbalıkları takımını içine alan bir familya.

Kedibalığıgiller kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi B , altıncı harfi A , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Ğ , onuncu harfi I , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi L , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi E , Başı K sonu R olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

KÖPEKBALIKLARI Nedir?

Omurgalı hayvanlardan balıklar sınıfına giren bir takım.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A B D E E G I I K L L L R Ğ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Ağırellilik,

10 Harfli Kelimeler

Değerlilik, Delikliler, Gerillalık, İğdegiller, Kedigiller, Liberallik,

9 Harfli Kelimeler

Dilberlik, Gerdellik,

8 Harfli Kelimeler

Ağırelli, Ardıllık, Badireli, Bağıllık, Bağlılık, Belgelik, Bellekli, Bellilik, Bildirge, Bilgelik, Debillik, Değerlik, Ebedılik, Gadirlik, Liderlik,

7 Harfli Kelimeler

Adillik, Ağırlık, Ailelik, Alırlık, Arlılık, Bakırlı, Balıklı, Bedelli, Bedirik, Begdili, Bekilli, Belgeli, Belgili, Belirgi, Belirli, Belkili, Bilerek, Biralık, Daireli, Değerli, Deklare, Delikli, Delilik, Direkli, Eğrilik, Ellilik, Ergilik, Erillik, Gabilik, Gaileli, Gebelik, Geberik, Gedikli, Gelberi, Gelirli, Gerekli, Gerilek, Gerilik, Gerilla, Giderek,

6 Harfli Kelimeler

Adilik, Ağrılı, Akıllı, Algler, Arbede, Arılık, Badeli, Badire, Bağlık, Bakire, Baldır, Balkır, Ballık, Belalı, Beledi, Bellek, Bellik, Berdel, Bereli, Beriki, Bıldır, Bildik, Bileği, Birlik, Dağlık, Dalgır, Darlık, Dereli, Derili, Diğeri, Dilber, Dillek, Dirlik, Ebelik, Edilgi, Eğrili, Ekabir, Eldeli, Ereğli, Galebe,

5 Harfli Kelimeler

Abide, Ağılı, Akide, Alkil, Allık, Ardıl, Badik, Bağıl, Bağır, Bağlı, Bakır, Bakir, Balık, Baliğ, Balkı, Ballı, Bedel, Bedii, Bedik, Bedir, Bekar, Bekri, Belde, Belek, Belge, Belgi, Beliğ, Belik, Belki, Belli, Beril, Bıdık, Bidar, Bikir, Bilar, Bilek, Bilge, Bilgi, Bilir, Birli,

4 Harfli Kelimeler

Abli, Adıl, Adil, Adlı, Adli, Agel, Ağıl, Ağır, Ağlı, Ağrı, Aile, Akıl, Akil, Aklı, Akli, Aldı, Algı, Alık, Alil, Allı, Arık, Arlı, Bade, Badi, Bağı, Bakı, Baki, Bale, Barı, Bari, Bark, Beka, Bela, Beli, Bere, Beri, Berk, Bide, Biga, Bile,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Adi, Ağı, Akı, Alg, Ali, Arı, Ari, Ark, Bad, Bağ, Bak, Bal, Bar, Bed, Bek, Bel, Bir, Bre, Dağ, Dal, Dar, Dek, Dik, Dil, Ebe, Eda, Ede, Edi, Ege, Eğe, Eke, Ela, Elk, Erg, Erk, Gak, Gar, Gık,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ağ, Ak, Al, Ar, Be, De, Ek, El, Er, Ge, İğ, İl, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.