KEDERLENMEK (TDK)

Kederli olmak, üzülmek, tasalanmak, mükedder olmak: "Biz hep o haberlerin tesiriyle düşünür, endişelenir, kuşkulanır, kederlenir dururuz."- Y. K. Beyatlı.

Kederlenmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNÜ Nedir?

Düşün, °fikir, °ide.

DÜŞÜNÜR Nedir?

Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, düşünücü, mütefekkir: "Bu ülkenin düşünürleri az değil."- .

ENDİŞE Nedir?


1 . Düşünce.
2 . Tasa, kaygı: "Bütün çehrelere hemen bir durgunluk, hüzün, endişe çökerdi."- R. H. Karay.
3 . Kuşku.
4 . Korku.

HABER Nedir?


1 . Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal.
2 . İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: "Televizyonda dünya haberlerini izledi."- .
3 . Bilgi: "Sanattan haberi yok."- .
4 . eskimiş, dil bilgisi Yüklem.

KEDER Nedir?

Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa: "Ya hasta yahut bir kederi var."- H. E. Adıvar.

KEDERLİ Nedir?

Acılı, üzüntülü, mükedder: "Solgun, güzel ve kederli yüzünü buruşturarak anlatmaya başladı."- Ö. Seyfettin.

MÜKEDDER Nedir?

Üzgün: "Şimdi artık, meyus ve mükedder yaşayıp gidiyoruz."- N. Meriç.

TASA Nedir?


1 . Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam: "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar."- F. R. Atay.
2 . ruh bilimi Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

TASALANMA Nedir?

Tasalanmak işi.

TASALANMAK Nedir?

Bir şeyi kendine tasa etmek, üzülmek, kaygılanmak, endişelenmek: "Seni denize düştü sandı da tasalandı."- B. Felek.

TESİR Nedir?

Etki: "Orta malı bayağı birinin tesiri altında..."- R. H. Karay.

ÜZÜLME Nedir?

Üzüntü duyma, teessür.

ÜZÜLMEK Nedir?


1 . Üzme işine konu olmak: "Karısının düştüğü bu hâle üzülmek şöyle dursun ona çok defa dadı kalfa muamelesi etmekten çekinmezdi."- R. N. Güntekin.
2 . Üzüntü duymak, kaygılanmak: "Bu apartmandan başka yere gideceksiniz diye üzülüyorum."- P. Safa.

D E E E E K K L M N R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kederlenmek,

10 Harfli Kelimeler

Erkeklenme, Kederlenme, Rendelemek,

9 Harfli Kelimeler

Denklemek, Derlenmek, Rendeleme, Renklemek,

8 Harfli Kelimeler

Denkleme, Derlemek, Derlenme, Eklenmek, Kekeleme, Renkleme,

7 Harfli Kelimeler

Denemek, Denklem, Derleme, Eklemek, Eklenme, Elenmek, Ermenek, Kekleme, Keneler,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Deneme, Denmek, Dereke, Derken, Derlem, Dermek, Dernek, Ekenek, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Kekeme, Keleme, Kemere, Kermen, Meleke, Nerede,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demek, Denek, Denme, Derme, Eklem, Ekler, Ekmek, Elden, Eleme, Elmek, Ender, Eneme, Enlem, Erdek, Erdem, Erden, Erkek, Erken, Ermek, Keder, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerde, Kerem, Melek, Merek, Nekre, Neler, Remel, Rende,

4 Harfli Kelimeler

Delk, Deme, Denk, Dere, Derk, Dren, Eder, Ekme, Elde, Elek, Elem, Emek, Emel, Emen, Enek, Erek, Eren, Erke, Erme, Keke, Kele, Keme, Kene, Kere, Krem, Leke, Meke, Nere, Reel, Renk,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Ede, Eke, Elk, Erk, Kek, Kel, Kem, Ker, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, Er, Ke, Le, Me, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.