KEŞKE (TDK)

Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" anlamında özlem veya pişmanlık bildiren bir söz, bari, keşki: "Keşke vazifesi oralarda olsaydı!"- F. R. Atay.

Keşke kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi K , beşinci harfi E . Başı K sonu E olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

BARİ Nedir?

Hiç olmazsa, öyle ise.

CÜMLE Nedir?


1 . Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce: "Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım."- B. R. Eyuboğlu.
2 . eskimiş Dizge, sistem.
3 . sıfat Bütün, hep.
4 . zamir, eskimiş Herkes: "Cümleye uzun ömürler dilerim."- B. Felek.

DİLEK Nedir?

Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat.

GETİRİ Nedir?


1 . Faiz: "Yıllık getiri."- .
2 . ticaret Kazanç.
3 . Yarar: "Bu çalışmanın bana getirisi çok oldu."- .

KEŞKİ Nedir?

Keşke.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

ORAL Nedir?


1 . Ağızcıl.
2 . Sözlü.
3 . zarf Ağız yoluyla.
4 . edebiyat Söze dayanan.

ÖZLEM Nedir?

Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür: "Nasıl doysun, yılların özlemini gideriyor."- A. İlhan.

PİŞMANLIK Nedir?

Pişman olma durumu, nedamet: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

VAZİFE Nedir?


1 . Ödev: "Şimdi artık vazife bitmiş, gülüp eğlenmeye sıra gelmiştir."- R. N. Güntekin.
2 . Görev: "Nedim bugün vazifesine geç geldi."- A. Gündüz.
3 . eskimiş Günlük ücret, yevmiye.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E K K Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Keşke,

4 Harfli Kelimeler

Eşek, Keke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Kek, Keş, Şek,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Eş, Ke, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.