KEÇİSAKAL (TDK)

Sakalı yalnız çenede sivri ve seyrek olarak bulunan.

Keçisakal kelimesi baş harfi K son harfi L olan bir kelime. Başında K sonunda L olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi İ , beşinci harfi S , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L . Başı K sonu L olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

SAKA Nedir?

Serçegillerden, başında ve boynunda kırmızı, sarı tüyler bulunan, güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş (Carduelis carduelis).

SAKAL Nedir?


1 . Yetişkin erkeklerde yanak ve alt çenede çıkan kılların tümü: "Sakalı kır, yaşı elliyi aşkın fakat dinçti."- F. R. Atay.
2 . Bazı hayvanlarda çene altında bulunan kılların tümü.
3 . denizcilik Gemi karinasında oluşan yosun, yapışan midye vb. yabancı madde.

SEYREK Nedir?


1 . Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı: "Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı."- P. Safa.
2 . Çok bulunmayan, az rastlanan, nadir.
3 . zarf Uzun zaman aralıklarıyla, arada sırada, binde bir, nadiren, bayramdan bayrama, bayramda seyranda: "Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi."- H. E. Adıvar.
4 . zarf Aralıklı olarak, aralıklı bir biçimde, nadir, nadiren.

SİVRİ Nedir?


1 . Ucu keskin ve batıcı olan: "Sivri gagasından kelimeler çıkarken sanki birer ok oluyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Ucuna doğru gittikçe incelen: "Aşağıda gördüğümüz dik ve sivri bir binanın üst katında çay içmeye gideceğiz."- F. R. Atay.
3 . isim, hayvan bilimi Palamut.
4 . mecaz Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı: "Sivri uçlar. Sivri bir adam."- .

YALNIZ Nedir?


1 . Yanında başkaları bulunmayan: "Sokaktaki yalnız çocuk."- .
2 . zarf (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak: "Ömrümde şehir içinde bile yalnız dolaşmaya alışmamış bir adam için bir genç kızın tek başına Avrupa seyahatine çıkışı akıl durdurucu bir şeydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ya'lnız) Yalnızca: "Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı."- F. R. Atay.
4 . bağlaç Ama: "Giderim yalnız arkadaşlarımı isterim. Güzel yalnız biraz renksiz."- .
5 . isim, ruh bilimi Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.

A A E K K L S Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Kaleska,

6 Harfli Kelimeler

Akçeli, Akseki, Aleksi, Çalkak, Klasik, Selika,

5 Harfli Kelimeler

Aksak, Alçak, Çakal, Çalak, Çekik, Çelik, Çilek, Eksik, Eskil, İçsel, İsale, Kaçak, Kakaç, Kalak, Kalas, Kalça, Kelik, Kesik, Keski, Kikla, Laçka, Laski, Saçak, Saika, Sakak, Sakal, Sakil, Salak, Salça, Salik, Seçal, Seçki, Sekil, Sikke, Skala,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akaç, Akak, Akça, Akçe, Akik, Akil, Akis, Akli, Akse, Aksi, Asal, Asil, Asla, Asli, Çeki, Çile, Çise, Ekli, Eksi, Elçi, Elik, Esik, Eski, İçel, İlaç, İlçe, İlke, İsal, Kaça, Kail, Kaka, Kala, Kale, Kasa, Kase, Kask, Keçi, Keka, Kile,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Ali, Asa, Asi, Ask, Çak, Çal, Çek, Çil, Çis, Ela, Elk, İka, İla, İle, İlk, İsa, Kaç, Kak, Kal, Kas, Kek, Kel, Kes, Kik, Kil, Lak, Saç, Sak, Sal, Sek, Sel, Sik, Ski,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, As, Çe, Ek, El, Es, İç, İl, İs, Ke, Ki, La, Le, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.