KEÇELENMEK (TDK)

Keçeleşmek.

Keçelenmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KEÇE Nedir?


1 . Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş: "Belki on aile keçelerden, kilimlerden çergelerini meyve ağaçlarının altlarına kurdular."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat Bu kumaştan yapılan: "Keçe çadırların içi biraz ısınsın diye, yerlere kilimlerin üstüne ayrı postları serilmişti."- N. Araz.
3 . Yere serilen halı, kilim vb. yünlü döşemelik: "Yaz geldi, keçeleri kaldırmalı."- .

KEÇELEŞME Nedir?

Keçeleşmek işi.

KEÇELEŞMEK Nedir?


1 . Telleri birbirinin içine girip karışarak ayrılmaz olmak.
2 . Deri pürüzlü duruma gelmek, keçe gibi olmak.
3 . mecaz Vücudun bir yeri uyuşup duyarlığı azalmak.

E E E E K K L M N Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Keçelenmek,

9 Harfli Kelimeler

Çekelemek, Keçelemek, Keçelenme,

8 Harfli Kelimeler

Çekeleme, Eklenmek, Keçeleme, Kekeleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklemek, Eklenme, Elenmek, Kekleme, Kemençe,

6 Harfli Kelimeler

Çekmek, Çelenk, Çelmek, Ekenek, Ekleme, Elemek, Elenme, Enemek, Kekeme, Keleme, Meleke,

5 Harfli Kelimeler

Çekek, Çekel, Çekem, Çekme, Çelek, Çelen, Çelme, Çemen, Çenek, Eklem, Ekmek, Elçek, Eleme, Elmek, Eneme, Enlem, Kekeç, Kelek, Kelem, Leçek, Melek, Nemçe,

4 Harfli Kelimeler

Çene, Çenk, Ekme, Elek, Elem, Emeç, Emek, Emel, Emen, Enek, Keçe, Keke, Kele, Keme, Kene, Leçe, Leke, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Eke, Elk, Kek, Kel, Kem, Meç, Men, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Çe, Ek, El, Em, En, Ke, Le, Me, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.