KEÇELEŞEBİLİRLİK (TDK)

Keçe yapımına uygun liflerin özelliği.

Keçeleşebilirlik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi B , onuncu harfi İ , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi R , ondördüncü harfi L , onbeşinci harfi İ , Başı K sonu K olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KEÇE Nedir?


1 . Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş: "Belki on aile keçelerden, kilimlerden çergelerini meyve ağaçlarının altlarına kurdular."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat Bu kumaştan yapılan: "Keçe çadırların içi biraz ısınsın diye, yerlere kilimlerin üstüne ayrı postları serilmişti."- N. Araz.
3 . Yere serilen halı, kilim vb. yünlü döşemelik: "Yaz geldi, keçeleri kaldırmalı."- .

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPIM Nedir?


1 . Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon.
2 . Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.
3 . biyoloji Özümleme.
4 . sinema, TV (***) Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon.

B E E E E K K L L L R Ç İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Beleşçilik, Belirlilik, Bileşiklik, Çelişiklik, Çilekeşlik, Kelebekler,

9 Harfli Kelimeler

Çelebilik, Çelişkili, Elekçilik, Erekçilik, Ereklilik, Eşekçilik, İçellilik,

8 Harfli Kelimeler

Bekçilik, Bekrilik, Bellekli, Bellilik, Beşiklik, Bileklik, Birleşik, Erkekçil, Erklilik, İçerikli, İkileşik, İlkellik, İşleklik, İşlerlik, Keleşlik, Kireçlik, Kirişlik, Kirlilik, Reçellik, Şebekler, Şebeklik, Şekerlik, Şeriklik,

7 Harfli Kelimeler

Bekilli, Beleşçi, Beliriş, Belirli, Belkili, Berklik, Beşerli, Beşikçi, Biçiliş, Bilerek, Bileşik, Bileşke, Birikiş, Çekberi, Çekerek, Çekiliş, Çekişli, Çelikli, Çelişik, Çelişki, Çilekeş, Çilekli, Çirişli, Ekşilik, Elçekli, Elçilik, Eleklik, Ellilik, Ellişer, Eriklik, Erillik, Erkekçe, Erkekli, Eşeklik, İbrikçi, İçerlek, İçlilik, İlerlek, İrkiliş, İşçilik,

6 Harfli Kelimeler

Bellek, Bellik, Bereli, Beriki, Beşiri, Beşlik, Birlik, Çelebi, Çerkeş, Çileli, Ebelik, Ekşili, Elekçi, Eşekçe, Eşekçi, Eşelek, İbikli, İçelli, İçerik, İçiliş, İçirik, İçiriş, İçkili, İkilik, İkişer, İlikçi, İlikli, İlişik, İlişki, İrilik, Kebere, Keçeli, Kellik, Klikçi, Lekeli, Leşçil, Leşker, Şebeke, Şiilik, Şiirli,

5 Harfli Kelimeler

Bekçi, Bekri, Belek, Beleş, Belik, Belki, Belli, Beril, Beşer, Beşik, Beşli, Biçiş, Biçki, Bikir, Bilek, Bilir, Biliş, Birli, Bişek, Çekek, Çekel, Çeker, Çekik, Çekiş, Çelek, Çelik, Çilek, Çilli, Çiriş, Çişik, Ebeli, Ekili, Ekler, Elçek, Ellik, Erkeç, Erkek, Erkli, Erlik, Eşlek,

4 Harfli Kelimeler

Beli, Bere, Beri, Berk, Bile, Bili, Biri, Bişi, Breş, Briç, Brik, Çeki, Çeri, Çile, Ekli, Ekşi, Elçi, Elek, Elik, Elli, Erek, Erik, Eril, Eriş, Erke, Eşek, Eşik, Eşli, İbik, İbiş, İbre, İçel, İçiş, İçki, İçli, İçre, İlçe, İliç, İlik, İlke,

3 Harfli Kelimeler

Bek, Bel, Beş, Bir, Bre, Çek, Çil, Çir, Çiş, Ebe, Eke, Elk, Erk, İki, İle, İlk, İri, Kek, Kel, Ker, Keş, Kik, Kil, Kir, Leb, Leş, Lir, Şeb, Şek, Şer, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Be, Çe, Ek, El, Er, Eş, İç, İl, İş, Ke, Ki, Le, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.