KEÇECİLİK (TDK)

Keçe yapma veya satma işi.

Keçecilik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi C , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KEÇE Nedir?


1 . Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş: "Belki on aile keçelerden, kilimlerden çergelerini meyve ağaçlarının altlarına kurdular."- Ö. Seyfettin.
2 . sıfat Bu kumaştan yapılan: "Keçe çadırların içi biraz ısınsın diye, yerlere kilimlerin üstüne ayrı postları serilmişti."- N. Araz.
3 . Yere serilen halı, kilim vb. yünlü döşemelik: "Yaz geldi, keçeleri kaldırmalı."- .

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

C E E K K L Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Keçecilik,

7 Harfli Kelimeler

Keçilik,

6 Harfli Kelimeler

Çekici, Çileci, Elekçi, İçecek, İlkeci, Keçeci, Keçeli, Keleci, Klikçi, Lekeci,

5 Harfli Kelimeler

Çecik, Çekek, Çekel, Çekik, Çelek, Çelik, Çilek, Ekici, Ekili, Elcik, Elçek, İçlik, Kekeç, Kelek, Kelik, Leçek,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Çeki, Çile, Ecel, Ekli, Elci, Elçi, Elek, Elik, İçel, İçki, İçli, İlçe, İliç, İlik, İlke, Keçe, Keçi, Keke, Kele, Kile, Klik, Leçe, Leke, Lice,

3 Harfli Kelimeler

Çek, Çil, Ece, Eke, Elk, İki, İle, İlk, Kek, Kel, Kik, Kil,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Çe, Ek, El, İç, İl, Ke, Ki, Le,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.