KAZMADİŞ (TDK)

Ön dişleri uzun ve dışarı doğru çıkık olan (kimse).

Kazmadiş kelimesi baş harfi K son harfi Ş olan bir kelime. Başında K sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi D , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş . Başı K sonu Ş olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKIK Nedir?


1 . Bir kemik veya organın yerinden çıkmış olması: "Kolunda çıkık var."- .
2 . sıfat Yerinden çıkmış (kemik veya organ).
3 . sıfat Çıkıntısı olan: "Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı."- R. N. Güntekin.

DIŞARI Nedir?


1 . Dış çevre, dış yer, hariç, içeri karşıtı: "Dışarıda yağmur yağıyor."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kişinin konutundan ayrı olan yer: "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı."- A. İlhan.
3 . Yurt dışı: "Dışarıyla iyi geçiniyorduk, Yunanlılarla az kalsın birleşecek kadar sıkı fıkı idik."- B. Felek.
4 . zarf Dışa, dış çevreye: "Artık komutanlardan başka hiç kimse dışarı çıkmazdı."- A. İlhan.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

A A D K M Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Akmaz, Akşam, Aşmak, Azami, Azmak, Daima, Damak, İkdam, Kadim, Kazma, Madik, Mazak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adaş, Akim, Akma, Aşma, Azim, Azma, Daim, Dama, İdam, İkaz, İmza, İzam, Kaim, Kama, Kaza, Maaş, Maki, Maşa, Mazi, Mika, Miza, Şaka, Şaki, Şama, Zamk,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Aka, Ama, Aşk, Aza, Dam, Daz, Dik, Diş, Diz, İka, İma, Kam, Kaş, Kaz, Kim, Mai, Maş, Şad, Şak, Şaz, Şia, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Aş, Az, İm, İş, İz, Ki, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.