KAZANÇLI (TDK)


1 . Kazanmış olan.
2 . Kazanç getiren, kazanç sağlayan: "Kazançlı bir iş."- .

Kazançlı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi Ç , yedinci harfi L , sekizinci harfi I . Başı K sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAZA Nedir?


1 . Can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay: "Tren kazası."- .
2 . İlçe, kaymakamlık: "Kazada mektepli dişçi olmadığı için onu vilayete götürdüm."- R. N. Güntekin.
3 . din b. (***) Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme.
4 . eskimiş, hukuk Yargı.
5 . eskimiş Kadılık görevi.

KAZAN Nedir?


1 . Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: "Koca bir kazan patates kaynattık."- A. Gündüz.
2 . Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: "Kazan patladı."- .

KAZANÇ Nedir?


1 . Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü: "Aylık kazanç."- .
2 . mecaz Yarar, çıkar, kâr: "Yarı keyif, yarı kazanç için balıkçılık sanatında karar kılmıştı."- S. F. Abasıyanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A A I K L N Z Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kazançlı,

7 Harfli Kelimeler

Anaçlık,

6 Harfli Kelimeler

Alaçık, Alıkça, Analık, Çınlak, Kalçın, Kazalı, Kazanç,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklan, Alçak, Alkan, Alnaç, Analı, Anlak, Anlık, Anzak, Azlık, Çakal, Çakıl, Çakın, Çalak, Çalık, Çalkı, Çanak, Çanlı, Çıkan, Kaçlı, Kalan, Kalça, Kalıç, Kalın, Kanal, Kanlı, Kazan, Kazıl, Kızan, Laçın, Laçka, Lakçı, Nakız, Nalça, Nazal, Nazlı, Zanka, Zanlı,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açık, Açkı, Akaç, Akça, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alaz, Alçı, Alıç, Alık, Alın, Anaç, Anal, Anık, Anız, Anka, Azık, Çakı, Çalı, Kaça, Kaçı, Kala, Kana, Kanı, Kaza, Kazı, Kına, Klan, Laka, Laza, Zınk,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Aza, Azı, Çak, Çal, Çan, Çın, Kaç, Kal, Kan, Kaz, Kıç, Kıl, Kın, Kız, Lak, Lan, Laz, Nal, Naz, Zaç, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.