KAZIBİLİMSEL (TDK)

Kazıbilimle ilgili, °arkeolojik.

Kazıbilimsel kelimesi baş harfi K son harfi L olan bir kelime. Başında K sonunda L olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi I , beşinci harfi B , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi S , onbirinci harfi E , onikinci harfi L . Başı K sonu L olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KAZI Nedir?


1 . Bir yeri kazma işi, hafriyat.
2 . Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca toprağın belli kurallara ve yöntemlere göre kazılması, araştırılması.
3 . Hak (II).

KAZIBİLİM Nedir?

Tarihöncesi ve eski çağlardan kalma anıtları özellikle tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, °arkeoloji.

A B E I K L L M S Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kalbiselim,

9 Harfli Kelimeler

Aklıselim, Bilmezlik,

8 Harfli Kelimeler

Bellisiz, Bilimsel, İskambil, İslamlık, Miskalle, Selamlık, Selimlik, Semizlik, Zalimlik,

7 Harfli Kelimeler

Abeslik, Ailelik, Ailesiz, Alimlik, Asillik, Asimile, Bekilli, Belasız, Belkili, Bilakis, Bilezik, Elmalık, Elmaslı, Emzikli, İzbelik, Kalemis, Kalsemi, Laisizm, Maskeli, Sekizli,

6 Harfli Kelimeler

Aleksi, Asilik, Azimli, Ballık, Baskil, Belalı, Bellik, Besili, Bilmek, Bismil, Elmalı, İkilem, İllaki, İmzalı, İslami, Kabile, Kılbaz, Kilise, Lamise, Lazıme, Lazlık, Limaki, Liseli, Maliki, Melisa, Mesail, Mıskal, Mikail, Mikalı, Milsiz, Miskal, Salkım, Sazlık, Sekili, Selika, Sızmak, Silkme, Silmek, Zamklı, Zekalı,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alize, Alkım, Alkil, Allem, Allık, Amelı, Asklı, Aslık, Azlık, Bakım, Balık, Balkı, Ballı, Basık, Basım, Basil, Baskı, Bazik, Bekas, Belik, Belki, Belli, Bezik, Bezsi, Bıkma, Bikes, Bilek, Bilim, Bilme, Ekili, Eksiz, Ellik, Elmas, Email, Emlak, Emlik, Emsal, Emzik, Esbak,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abli, Aile, Akıl, Akım, Akil, Akim, Akis, Aklı, Akli, Akse, Aksi, Alem, Alık, Alım, Alil, Alim, Allı, Amel, Amil, Asık, Asıl, Asım, Asil, Askı, Asli, Azık, Azil, Azim, Bakı, Baki, Baks, Bale, Bası, Bazı, Beis, Beka, Bela, Beli,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Akı, Aks, Ali, Ası, Asi, Ask, Azı, Bak, Bal, Bas, Baz, Bek, Bel, Bez, Biz, Ela, Elk, Eza, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İsa, Kal, Kam, Kas, Kaz, Kel, Kem, Kes, Kez, Kıl, Kız, Kil, Kim, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, As, Az, Be, Ek, El, Em, Es, İl, İm, İs, İz, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.