KAYNAKÇA (TDK)

Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi.

Kaynakça kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi A . Başı K sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BİBLİYOGRAF Nedir?

Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman.

BİBLİYOGRAFİ Nedir?

Kaynakça.

BİBLİYOGRAFYA Nedir?

Kaynakça.

DÖNEM Nedir?


1 . Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot: "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre: "Meşrutiyet dönemi."- .
3 . Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
4 . eğitim bilimi Yarıyıl: "Kış dönemi sınavları."- .

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

SEÇEN Nedir?

Seçme işleminin gerçekleşmesini sağlayan çözücüler.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAYIN Nedir?

Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo, televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat.

A A A K K N Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kaynakça,

7 Harfli Kelimeler

Ayakçak, Çankaya,

6 Harfli Kelimeler

Akyaka, Kanyak, Kaynaç, Kaynak,

5 Harfli Kelimeler

Çanak, Çayan, Kaçak, Kakaç, Kanka, Kayaç, Kayak, Kayan, Yanak,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Akaç, Akak, Akça, Anaç, Anka, Ayak, Ayan, Ayça, Ayna, Kaça, Kaka, Kana, Kaya, Yaka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ana, Aya, Ayn, Çak, Çan, Çay, Kaç, Kak, Kan, Kay, Yak, Yan,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, An, Ay, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.