KAYNAŞMA (TDK)


1 . Kaynaşmak işi: "Atmosfer karşılıklı anlayış ve kaynaşma atmosferi idi."- H. Taner.
2 . Kalabalığın çok olduğu bir yerde kıpırdanma, hareketlilik.
3 . Huzursuzluk: "Meclisteki kaynaşmalar yatıştı ve normal bir durum sağlanabildi mi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.

Kaynaşma kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi M , sekizinci harfi A . Başı K sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

ATMOSFER Nedir?


1 . Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı.
2 . gök bilimi Hava yuvarı.
3 . mecaz İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava: "Ben akşama kadar ruhunu sarmış olan facia atmosferinden kurtulmak isterim."- B. Felek.
4 . fizik Basınç birimi olarak kullanılan, 1
5 °C'de deniz yüzeyinde, 7
6 cm uzunluğunda ve tabanı
1 cm² olan cıva sütununun ağırlığı (
1 kg 3
3 g).

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

HAREKETLİ Nedir?


1 . Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik, mobilize.
2 . Canlı, kıpırdak: "Hareketli bir çocuk."- . "Bu perdenin hareketli sahneleri hep akşamları oynandığı için..."- H. E. Adıvar.

HAREKETLİLİK Nedir?

Hareketli olma durumu, devingenlik.

HUZUR Nedir?


1 . Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç: "Bu komşular mahallenin huzurunu kaçırdı."- .
2 . Ön, yan, kat, makam, yamaç: "Başkanın huzuruna çıkmak."- .
3 . eskimiş Bir yerde bulunma: "Bu sorunun konuşulması için sizin huzurunuz şarttır."- .
4 . eskimiş Padişah katı: "Huzura çıkmak."- .

HUZURSUZ Nedir?

Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız.

HUZURSUZLUK Nedir?


1 . Huzursuz olma durumu: "Ölüye ağlamayan insanların huzursuzluğu içindeyim."- S. F. Abasıyanık.
2 . Huzursuzca davranış.

KALA Nedir?

Kaldığında: "Frankfurt'a gece yarısından sonra ikiye yirmi kala vardık."- A. Haşim.

KALABA Nedir?

Kalabalık.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARŞILIKLI Nedir?


1 . İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil: "Karşılıklı yardım. Karşılıklı saygı."- .
2 . Birbirine karşı bulunan: "Salıncağın üzerinde karşılıklı ayakta duran kızlar, fıldır fıldır dönüyorlardı."- O. C. Kaygılı.
3 . zarf Birbirlerine karşılık olarak: "Çevredeki halk ise iki olmuş, bir kısmı satana, öbürü alana yardım ediyor; karşılıklı bağrışıyorlar."- R. H. Karay.
4 . zarf Birbiriyle ilgili olarak.

KAYNAŞMA Nedir?


1 . Kaynaşmak işi: "Atmosfer karşılıklı anlayış ve kaynaşma atmosferi idi."- H. Taner.
2 . Kalabalığın çok olduğu bir yerde kıpırdanma, hareketlilik.
3 . Huzursuzluk: "Meclisteki kaynaşmalar yatıştı ve normal bir durum sağlanabildi mi?"- Y. K. Karaosmanoğlu.

KAYNAŞMAK Nedir?


1 . Ayrılmayacak bir biçimde birleşmek: "Çakılla çimento kaynaşır."- .
2 . Çok kalabalık ve hareketli olmak, hareket etmek: "Kumun üstünde bir sürü kadın erkek, oğlan kız kaynaşıyor."- F. R. Atay.
3 . Birbirine iyice uymak: "Bu iki renk iyi kaynaşmış."- .
4 . mecaz Uyuşmak, yakın ilişki kurmak, derinleştirmek, iyi anlaşmak: "Ceylanlarla kaynaşan çocuk, onların seslerini tıpkı onlar gibi çıkarmayı öğrenmişti."- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Huzursuzluk çıkmak.
6 . kimya Birleşmek.

NORMAL Nedir?


1 - Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü.
2 - Bu durumda olan şey.
3 - Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YATI Nedir?

Gidilen yerde geceyi geçirme: "Yatıya bekleriz."- .

YATIŞ Nedir?

Yatma işi.

A A A K M N Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kaynaşma, Yanaşmak, Yanşamak, Yaşanmak,

7 Harfli Kelimeler

Kaşanma, Kaynama, Kayşama, Yanaşma, Yanşama, Yaşamak, Yaşanak, Yaşanma,

6 Harfli Kelimeler

Kanama, Manyak, Yanmak, Yanşak, Yaşama, Yaşmak,

5 Harfli Kelimeler

Akman, Akşam, Anmak, Aşama, Aşmak, Aymak, Kaman, Kanma, Kaşan, Kayan, Kayma, Kayşa, Mayna, Şaman, Şayak, Şayan, Şayka, Yakma, Yamak, Yaman, Yanak, Yanma, Yaşam,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Aman, Anam, Anka, Anma, Aşma, Ayak, Ayan, Ayaş, Ayma, Ayna, Kama, Kana, Kaya, Maaş, Mana, Maşa, Maya, Naaş, Şaka, Şama, Yaka, Yama, Yaşa,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ama, Ana, Aşk, Aya, Ayn, Kam, Kan, Kaş, Kay, Maş, Nam, Şak, Şan, Yak, Yan, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Aş, Ay, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.