KAYKILTMAK (TDK)

Kaykılmasını sağlamak, kaykılmasına sebep olmak.

Kaykıltmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi T , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAYKILMA Nedir?

Kaykılmak işi.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

A A I K K K L M T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kaykıltmak,

9 Harfli Kelimeler

Kaykılmak, Kaykıltma, Kaytaklık,

8 Harfli Kelimeler

Ayıltmak, Kakılmak, Katılmak, Kayıtmak, Kaykılma, Kaymaklı, Kıtlamak, Takılmak, Tıklamak, Yakılmak, Yakmalık, Yalıtmak, Yamaklık, Yataklık, Yatılmak, Yatmalık, Yıkatmak,

7 Harfli Kelimeler

Akıtmak, Ataklık, Atılmak, Ayaklık, Ayıkmak, Ayılmak, Ayıltma, Iklamak, Kakılma, Kakımak, Kakmalı, Kalkmak, Katılma, Katmalı, Kayalık, Kayıtma, Kıtlama, Lakayıt, Mayalık, Takılma, Tayalık, Tıkamak, Tıklama, Yakalık, Yakılma, Yalıtma, Yamalık, Yataklı, Yatılma, Yıkamak, Yıkatma,

6 Harfli Kelimeler

Akıtma, Amalık, Atalık, Atılma, Ayaklı, Ayıkma, Ayılma, Iklama, Kakıma, Kaklık, Kakmak, Kalkık, Kalkma, Kalmak, Kaltak, Kamalı, Katmak, Kaymak, Kaytak, Kılmak, Kıymak, Matlık, Mayalı, Takmak, Talkım, Tamlık, Taylak, Tıkama, Tıkmak, Yakalı, Yakmak, Yaltak, Yamalı, Yatmak, Yıkama, Yıkmak, Yılmak,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Akmak, Alkım, Almak, Altık, Atmak, Atmık, Aylak, Aylık, Aymak, Itlak, Kakım, Kakma, Kalak, Kalay, Kalık, Kalım, Kalıt, Kalma, Kalya, Katık, Katım, Katkı, Katlı, Katma, Kayak, Kayık, Kayıt, Kayma, Kılma, Kıtal, Kıyak, Kıyam, Kıyma, Layık, Makak, Makat, Makta, Malak, Malya,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alay, Alık, Alım, Alma, Altı, Amal, Atak, Atık, Atıl, Atım, Atkı, Atlı, Atma, Ayak, Ayal, Ayık, Ayıt, Ayla, Aylı, Ayma, Kaka, Kala, Kama, Katı, Kaya, Kayı, Kıta, Kıya, Laka, Lama, Lata, Mala, Malt, Maya, Taam,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ata, Aya, Ayı, Kak, Kal, Kam, Kat, Kay, Kıl, Kıt, Lak, Lam, Mal, Mat, Tak, Tal, Tam, Tay, Tık, Yak, Yal, Yat, Yıl,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, At, Ay, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.