KAYARLAMAK (TDK)


1 . Hayvanın eskiyen nallarını onarmak, eskiyen nalın çivilerini yenilemek.
2 . Düven taşlarını yeniden koymak veya onarmak.
3 . Sövmek, küfretmek.

Kayarlamak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı K sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇİVİ Nedir?


1 . İki şeyi birbirine tutturmak, bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk, mıh.
2 . Kalkan balığının üzerindeki düğmeye benzer kemiksi oluşum.

DÜVEN Nedir?

Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç: "Çocuğum başka çocuklarla beraber harmanda düvene binmiş dönüyor."- R. N. Güntekin.

ESKİ Nedir?


1 . Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç.
2 . Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner.
3 . Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin.
4 . Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan.
5 . Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: "Eski öğretmen."- .
6 . isim Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil.
7 . isim, alay yollu Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: "Mebus eskisi. Müdür eskisi."- .

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KOYMAK Nedir?


1 - Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek.
2 - Eklemek, katmak.
3 - (Bedeni) Bir yere yerleştirmek, dokunmak.
4 - (Bir kimseyi, hayvanı) Bir yere kapatmak.
5 - Bir kimseyi bir kimseye bırakmak, emanet etmek.
6 - Bırakmak, terk etmek.
7 - Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.
8 - Bırakmak.
9 - (Para için) Biriktirmek; yatırmak.
10 - (İmza, tarih, adres) Yazmak. 1
1 - Uyulması gereken kuralları saptamak, ortaya çıkarmak. 1
2 - Etkilemek, dokunmak. 1
3 - (Bütçede) Bir şey ya da kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak. 1
4 - Pişmesi, ısınması için yemeği vb.'yi ocağın üzerine yerleştirmek. 1
5 - Bir kimseyi bir şey yerine koymak, onu öyle görmek.

KÜFRETME Nedir?

Küfretmek işi, sövme: "Her şeyden alevlenme onda, mütemadiyen küfretme onda..."- S. M. Alus.

KÜFRETMEK Nedir?

Sövmek.

NALIN Nedir?

Takunya: "Çarşı hamamlarındaki nalınlar da boy boymuş."- S. Birsel.

ONAR Nedir?

On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on, her defasında onu bir arada.

ONARMA Nedir?

Onarmak işi: "Günün birinde kolları sıvayıp ve eline irili ufaklı aletler alıp bunu onarmaya kalkışmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ONARMAK Nedir?


1 . Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma sokmak, işe yarar duruma getirmek, tamir etmek: "Bozuk bir saati onardı."- .
2 . Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapmak, ilk duruma getirmek, restore etmek.
3 . mecaz İşlenen bir kusuru, yapılan bir yanlışlığı giderecek veya önleyecek davranışlarda bulunmak.

SÖVME Nedir?


1 . Sövmek işi, sövgü, küfretme.
2 . hukuk Bir kimsenin namus, onur ve kişiliğine yapılan her türlü saldırı.

SÖVMEK Nedir?

Onur kırıcı, çoğu basmakalıp kaba sözler söylemek, °küfretmek.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YENİ Nedir?


1 . Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."- .
2 . Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda."- .
3 . En son edinilen: "Yeni eve taşındık."- .
4 . İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker."- .
5 . O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."- .
6 . Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz."- .
7 . Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var."- .
8 . zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan.

YENİDEN Nedir?

Gene, yine, bir daha, tekrar: "Yemekhaneye indiğim zaman gönül bulantılarım yeniden teperdi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

YENİLEME Nedir?


1 . Yenilemek işi: "Biraz sonra kadın, kucağında tabaklar, şişeler, bardak ve kadehlerle geldi, sofrayı yenilemeye başladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mimarlık Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, restorasyon.

YENİLEMEK Nedir?

Bir kimse veya bir şeyin yerine yenisini koymak: "Fatih Sultan Mehmet onu onarttığı gibi III. Murat da 158
2 yılında yenilemiştir."- S. Birsel.

A A A A K K L M R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kayarlamak,

9 Harfli Kelimeler

Araklamak, Arkalamak, Ayaklamak, Ayarlamak, Karalamak, Kayarlama, Yakalamak, Yaralamak,

8 Harfli Kelimeler

Araklama, Aralamak, Arkalama, Ayaklama, Ayarlama, Kakalama, Karalama, Karayaka, Karlamak, Yakalama, Yakarmak, Yaralama,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Alarmak, Aralama, Aylamak, Kalamar, Karamak, Karlama, Malarya, Malkara, Yakarma, Yalamak, Yaramak,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Akyaka, Alarma, Aramak, Aylama, Kalkma, Kalmak, Kamara, Karama, Karaya, Karmak, Kaymak, Kayrak, Makara, Malkar, Markka, Yakmak, Yalaka, Yalama, Yarama, Yarmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akmak, Alaka, Alarm, Almak, Araka, Arama, Aylak, Aymak, Kakma, Kalak, Kalay, Kalma, Kalya, Karma, Kayak, Kayar, Kayma, Kayra, Makak, Malak, Malya, Maral, Marka, Marya, Rakam, Ramak, Yakma, Yalak, Yamak, Yarak, Yarka, Yarma,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akma, Alay, Alma, Amal, Arak, Arka, Arma, Arya, Ayak, Ayal, Ayar, Ayla, Ayma, Kaka, Kala, Kama, Kara, Kaya, Kral, Laka, Lama, Mala, Mark, Maya, Yaka, Yama, Yara,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ama, Ara, Ark, Aya, Kak, Kal, Kam, Kar, Kay, Lak, Lam, Mal, Ram, Ray, Yak, Yal, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.