KAYITSIZLIK (TDK)

İlgisizlik: "Bunda belki evime ve kocama karşı duyduğum kayıtsızlığın tesiri de var."- R. N. Güntekin.

Kayıtsızlık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELKİ Nedir?


1 . Olabilir ki, muhtemel olarak.
2 . bağlaç Olsa olsa, ya ... ya ..., ihtimal: "Belki bir sabah vakti, belki bir gece yarısı / Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz."- Z. O. Saba.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİSİZ Nedir?

İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alakasız, lakayıt, bigâne.

İLGİSİZLİK Nedir?


1 . İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alakasızlık.
2 . İlgi göstermeme durumu: "İşinin ehli, usta bir halk komiği idi; ilgisizlik içinde tek başına yapabileceğini yaptı ve gitti."- H. Taner.
3 . felsefe Gönlün sevgi, nefret vb. duygulardan soyutlanmış olması durumu, kayıtsızlık, lakaydi.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KAYIT Nedir?


1 . Bir yere mal ederek deftere geçirme: "Çocuğun kaydı bulunamadı."- .
2 . Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması: "Hafızama güvenmeyiniz. Kayıtlarınız daha sağlamdır."- R. H. Karay.
3 . Önem verme, gözetme.
4 . Resmî belge.
5 . Sesi veya görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi.
6 . mecaz Şart: "Kitabımı geri gönderme kaydıyla verebilirim."- .
7 . mecaz Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme: "Hiçbir kayıt ileri sürmeksizin."- .

KAYIT Nedir?


1 - Bir yere mal ederek deftere geçirme.
2 - Bir kimse ya da bir şeyle ilgili gerekli bilgileri bir listeye, bir kütüğe geçirme.
3 - Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.'nin ya da kopyasının bir yerde yazılı bulunması.
4 - Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme.
5 - Koşul, °şart.
6 - Önem verme, gözetme.
7 - Resmi belge.
8 - Ses ya da resmi, manyetik bant üzerine geçirme işlemi.
9 - Kış için ayrılan yiyecek.

KAYITSIZ Nedir?


1 . Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan.
2 . Aldırmaz, ilgisiz, umursamaz, lakayıt: "Sert, çabuk unutan kayıtsız bir asker durumu alacaktı."- H. E. Adıvar.
3 . mecaz Bir şarta bağlı olmayan.

KOCAMA Nedir?

Kocamak işi.

TESİR Nedir?

Etki: "Orta malı bayağı birinin tesiri altında..."- R. H. Karay.

A I I I K K L S T Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kayıtsızlık,

8 Harfli Kelimeler

Katıksız, Katkısız, Kayıtsız, Kılıksız, Tıkızlık, Yastıklı,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Askılık, Ayıklık, Azıklık, Kasıtlı, Katıklı, Katılık, Katkılı, Kayıtlı, Kazıklı, Kısalık, Kısıtlı, Kıtıklı, Kıyılık, Kızıltı, Sakızlı, Satılık, Sıkılık, Sızıltı, Yatısız,

6 Harfli Kelimeler

Altsız, Asıltı, Askılı, Atkılı, Ayılık, Ayıltı, Azıklı, Kayısı, Kılsız, Kıstak, Kıtlık, Kızlık, Saklık, Saltık, Sayılı, Sazlık, Sıklık, Sızılı, Takılı, Tıkalı, Yastık, Yatılı, Yazılı, Yazlık, Zıtlık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Altık, Altız, Asılı, Asklı, Aslık, Atılı, Aylık, Aysız, Azılı, Azlık, Iskat, Islak, Islık, Itlak, Kalık, Kalıt, Kasık, Kasıt, Kaslı, Katık, Katkı, Katlı, Kayık, Kayıt, Kazık, Kazıl, Kılık, Kısık, Kısıt, Kıska, Kıskı, Kıtal, Kıtık, Kıyak, Kıyas, Kıyık, Kızak, Kızık, Kızıl,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Altı, Asık, Asıl, Askı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Ayık, Ayıt, Aylı, Azık, Ilık, Isıl, Iska, Kask, Kast, Katı, Kayı, Kazı, Kısa, Kıta, Kıya, Kıyı, Klas, Salı, Salt, Satı, Sayı, Sıkı, Sıla, Sızı, Takı, Talk, Tazı, Yakı, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alt, Ası, Ask, Ast, Ayı, Azı, Isı, Kak, Kal, Kas, Kat, Kay, Kaz, Kıl, Kıt, Kız, Lak, Laz, Sak, Sal, Say, Saz, Sık, Tak, Tal, Tas, Tay, Tık, Tıs, Yak, Yal, Yas, Yat, Yaz, Yıl, Zat, Zıt,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, At, Ay, Az, La, Ta, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.