KAYIRICI (TDK)

Bir kimseyi kayıran, ona arka çıkan kimse, dayı, iltimasçı, piston, torpil.

Kayırıcı kelimesi baş harfi K son harfi I olan bir kelime. Başında K sonunda I olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi I , yedinci harfi C , sekizinci harfi I . Başı K sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

DAYI Nedir?


1 . Annenin erkek kardeşi.
2 . sıfat, halk ağzında Cesur, yiğit.
3 . ünlem, halk ağzında Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü: "O kadarcık okumaktan kanun anlaşılsa avukata ekmek mi kalırdı, dayı!"- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Kayırıcı: "Bunların çok bariz olan bir tarafı da siyasi dayıları sık sık değiştirmeleridir."- P. Safa.
5 . argo Kabadayı.
6 . tarih Osmanlı İmparatorluğu döneminde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici.

İLTİMAS Nedir?


1 . Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma: "Onun için buraya kabul edilişimde bir iltimas seziyordum, buysa beni yerin dibine geçiriyordu."- O. Kemal.
2 . mecaz Birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma: "İltiması geçmişe hasretmeyelim. Daha doğrusu iltiması büsbütün kaldıralım."- H. Taner.

İLTİMASÇI Nedir?

Kayırıcı.

KAYIR Nedir?


1 . Kalın kum.
2 . İnce kum.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

PİST Nedir?

Kediyi kovmak için kullanılır.

PİSTON Nedir?


1 . Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek: "Şırınga pistonu sıvıyı önce çeker, sonra dışarıya verir."- .
2 . mecaz Kayırıcı: "Kimi değişiklik arayan, kimi profesyonel piston peşinde olan çok kadın tanıdım."- R. Erduran.

TORPİL Nedir?


1 . Genellikle bayramlarda çocukların eğlence aracı olarak kullandığı yanıcı madde.
2 . denizcilik Savaş gemilerinde su altı silahı olarak kullanılan büyük bomba, torpido.
3 . mecaz Bir kimseyi kayırma işi.
4 . mecaz Kayırıcı.

A C I I I K R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kayırıcı,

7 Harfli Kelimeler

Ayırıcı,

6 Harfli Kelimeler

Aykırı, Kırıcı, Kıyacı, Kıyıcı, Rakıcı, Yakıcı, Yarıcı, Yıkıcı,

5 Harfli Kelimeler

Akıcı, Arıcı, Ayıcı, Ayrık, Kayır, Kıray, Kırca, Kırcı, Yarık, Yırık,

4 Harfli Kelimeler

Arık, Ayık, Ayrı, Irak, Karı, Kayı, Kıya, Kıyı, Rakı, Yakı, Yarı, Yıkı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Arı, Ark, Ayı, Car, Cık, Ira, Irk, Kar, Kay, Kır, Ray, Yak, Yar, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, Ay, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.