KAYINPEDER (TDK)

Kaynata: "Kayınpederinden gördüğü dostluğa karşı kendisine bir yazlık takım ısmarladı."- R. H. Karay.

Kayınpeder kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi P , yedinci harfi E , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi R . Başı K sonu R olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DOST Nedir?


1 - Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, iyi görüşülen (kimse), gönüldeş, "düşman" karşıtı.
2 - Kimi hayvanların sahibine gösterdiği sevgi için kullanılır.
3 - Yakınlık belirten seslenme sözü.
4 - Bir şeye düşkün olan, aşırı ilgi duyan kimse.
5 - Erkek ya da kadının evlilikdışı ilişki kurduğu kimse.
6 - İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KAYNATA Nedir?

Kocaya veya kadına göre birbirlerinin babası, kayınbaba, kayınpeder: "Kaynatası belki ısrardan vazgeçer korkusuyla çabucak kabul etti."- R. H. Karay.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YAZLIK Nedir?


1 . Yazın oturulan yer: "Onun yazlığı Bakırköy'deki köşkü idi."- Y. Z. Ortaç.
2 . sıfat Yazın kullanılan (giyecek, ev vb.): "Yazlık ev."- .

A D E E I K N P R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kayınpeder,

7 Harfli Kelimeler

Yekpare,

6 Harfli Kelimeler

Arkeen, Derken, Dernek, Kanepe, Yandık, Yıprak,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Akrep, Andık, Aydın, Ayrık, Dekan, Dekar, Denek, Deney, Depar, Derya, Ekran, Ender, Erdek, Erden, Erkan, Erken, Kader, Kadın, Karın, Karne, Karye, Kayın, Kayıp, Kayır, Keder, Kenar, Kerde, Kıran, Kıray, Nakdı, Nekre, Parke, Payen, Peder, Penye, Perde, Peren, Peyda, Peyke,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Akne, Anık, Apre, Arık, Ayık, Ayın, Ayıp, Aynı, Ayrı, Dane, Dank, Darı, Darp, Daye, Dayı, Denk, Dere, Derk, Dren, Edep, Eder, Edna, Enek, Eper, Epey, Erek, Eren, Erke, Eyer, Irak, Kadı, Kanı, Kapı, Kare, Karı, Kayı, Kene, Kere, Kına,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Anı, Arı, Ark, Arp, Ayı, Ayn, Dar, Dek, Eda, Ede, Eke, Epe, Erk, Ira, Irk, Kan, Kap, Kar, Kay, Kep, Ker, Kın, Kır, Nar, Ney, Pak, Pay, Pek, Pey, Pır, Rap, Ray, Rey, Yad, Yak, Yan, Yar, Yek, Yen,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, An, Ar, Ay, De, Ek, En, Er, Ey, Ke, Ne, Pe, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.