KAYINGİLLER (TDK)

İki çeneklilerden, palamut diye adlandırılan, meyveleri yüksüksü bir kadehçik içinde duran, kayın, meşe, kestane vb. kerestelik orman ağaçlarını içine alan bir familya, palamutlular.

Kayıngiller kelimesi baş harfi K son harfi R olan bir kelime. Başında K sonunda R olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi N , altıncı harfi G , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi E , onbirinci harfi R . Başı K sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAÇ Nedir?


1 . Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
2 . sıfat Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan: "Ağaç tekne."- .
3 . Direk.

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KADEHÇİK Nedir?

Meşe, fındık, gürgen vb. ağaçlarda, meyve sapının genişlemesiyle oluşan ve meyveyi ortasına kadar içine alan küçük kadeh biçimindeki oluşum: "Palamut meşesinin kadehçiklerinde çok miktarda tanen vardır."- .

KAYIN Nedir?


1 . Kayıngillerin örnek bitkisi olan, 30-
40 m boyunda,
2 m çapında, kışın yapraklarını döken, kerestesi beyaz ve değerli olan bir orman ağacı (Fagus orientalis).
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış.

KAYIN Nedir?

Karı ya da kocaya göre birbirlerinin erkek kardeşi, kayınbirader.

KERESTELİK Nedir?

Kereste yapılmaya elverişli (ağaç).

KESTANE Nedir?


1 . Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-
30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sativa).
2 . bitki bilimi Bu ağacın yenebilen kabuklu meyvesi.
3 . Kestane rengi.

MEŞE Nedir?


1 . Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus).
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılan.

MEYVE Nedir?


1 . Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.
2 . mecaz Ürün, sonuç, kâr: "Mektebimizin şapirografla basılan haftalık Fidan'ında, en güzel meyve benim imzamdır."- Y. Z. Ortaç.

ORMAN Nedir?


1 . Ağaçlarla örtülü geniş alan: "Bitmez tükenmez bir orman, bir çalılık içinde gidiyorduk."- M. Ş. Esendal.
2 . Bu ağaçların bütünü.

PALA Nedir?


1 . Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir tür kılıç: "Belindeki kısa palasıyla ve omuzunda gri tüfeğiyle masanın kenarına oturdu."- F. R. Atay.
2 . Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü.
3 . Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste.

PALAMUT Nedir?

Uskumrugillerden, ortalama
1 veya
2 kg gelen, eti esmer, büyüklüğüne göre "çingene palamudu, torik, sivri, altıparmak, piçuta" adlarını alan, pulsuz bir balık, sivri (Pelamys sarda).

PALAMUTLULAR Nedir?

Kayıngiller.

YÜKSÜK Nedir?


1 . Dikiş dikerken, iğnenin batmasını önlemek için parmak ucuna takılan kesik koni biçiminde gereç.
2 . bitki bilimi Köklerin ucunda bulunan ve kökün üretken dokusunu korumaya yarayan oluşum, kalensöve.

A E G I K L L N R Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kayıngiller,

9 Harfli Kelimeler

Ayıgiller,

8 Harfli Kelimeler

Yarenlik, Yelkıran,

7 Harfli Kelimeler

Alengir, Gerilla, Kenarlı, Kenyalı, Leylaki, Liralık, Nakliye, Nargile, Yarınki,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Algler, Ergani, Galeri, Gayeli, Genlik, İranlı, Kareli, Kargın, Karine, Kaygın, Kinaye, Kiralı, Leylak, Reglan, Renkli, Yalgın, Yanlık, Yarlık, Yarlik,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Aklen, Aleni, Algın, Alkil, Allık, Anlık, Argın, Aygır, Aylık, Ayrık, Ekran, Elgin, Ellik, Enayi, Ergin, Erika, Erkan, Erkin, Erkli, Erlik, Gaile, Gayrı, Gayri, Gelin, Gelir, Geyik, Gırla, Giray, Giren, Grena, Ilgar, İlkel, İnkar, Kagir, Kalın, Kanlı, Kargı, Karın, Karlı,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akıl, Akın, Akil, Aklı, Akli, Akne, Algı, Alık, Alın, Alil, Allı, Anık, Arık, Arlı, Ayık, Ayın, Ayin, Aylı, Aynı, Ayni, Ayrı, Ekin, Ekli, Elan, Elik, Elli, Enik, Enir, Enli, Ergi, Erik, Eril, Erin, Gale, Gali, Gani, Gark, Gaye,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alg, Ali, Anı, Ani, Arı, Ari, Ark, Ayı, Ayn, Ela, Elk, Erg, Erk, Gak, Gar, Gen, Gık, Gır, Gri, Ira, Irk, İka, İla, İle, İlk, İye, Kal, Kan, Kar, Kay, Kel, Ker, Kıl, Kın, Kır, Kil, Kin, Kir, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, Ay, Ek, El, En, Er, Ey, Ge, İl, İn, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ra, Re, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.