KAYIŞKIRAN (TDK)

Baklagillerden, kökleri toprağa derince girdiği için tarlalar sürülürken sabanı tutan, çiçekleri kırmızı bir bitki, sabankıran (Onosis spinosa).

Kayışkıran kelimesi baş harfi K son harfi N olan bir kelime. Başında K sonunda N olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi K , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi N . Başı K sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKLA Nedir?


1 . Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba).
2 . bitki bilimi Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi.
3 . Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri.

BAKLAGİLLER Nedir?

Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu vb. badıçlı pek çok sebze ve ağacı içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

DERİNCE Nedir?

Biraz derin. Derince özel, isim (de'rince) Kocaeli iline bağlı ilçelerden biri.

GİRDİ Nedir?

Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı: "Devlet işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır."- Anayasa.

KIRMIZI Nedir?


1 . Al, kızıl renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Siyah zülüflü, kırmızı dudaklı, altın ve mercan gerdanlı kadınlar."- A. Haşim.

SABA Nedir?

Sabah yeli.

SABAN Nedir?

Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı.

SABANKIRAN Nedir?

Kayışkıran.

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

TARLA Nedir?


1 . Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası: "Kulübelerinize ve tarlalarınıza ne kadar üzülseniz yeridir."- R. E. Ünaydın.
2 . Deniz hayvanlarının çok olduğu yer: "Midye tarlası. İstiridye tarlası."- .

A A I I K K N R Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Kayışkıran,

8 Harfli Kelimeler

Kaynaşık,

7 Harfli Kelimeler

Akışkan, Ayrışık, Kanayış, Karaşın, Karışık, Kayırış, Kınayış, Şakayık, Yakarış, Yakınış, Yakışık, Yanaşık, Yaranış, Yaraşık, Yıkanış,

6 Harfli Kelimeler

Anırış, Arayış, Arınış, Ayıran, Ayırış, Aykırı, Kanyak, Karşın, Kaynak, Kaynar, Kayrak, Kayran, Kırnak, Nakkaş, Şakrak, Şırnak, Yakarı, Yanşak, Yıkkın,

5 Harfli Kelimeler

Akran, Akşın, Arşın, Aşırı, Aşkın, Ayran, Ayrık, Işkın, Kakış, Kanık, Kanış, Kanka, Karık, Karın, Karış, Karşı, Kaşan, Kaşar, Kaşık, Kayak, Kayan, Kayar, Kayık, Kayın, Kayır, Kayış, Kayra, Kayşa, Kınık, Kıran, Kıray, Kırık, Kırkı, Kışın, Kışır, Kıyak, Kıyık, Kıyın, Kıyış, Krank,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akın, Akış, Anık, Anka, Arak, Arık, Arış, Arka, Arya, Aşar, Aşık, Ayak, Ayan, Ayar, Ayaş, Ayık, Ayın, Ayna, Aynı, Ayrı, Irak, Işık, Işın, Işkı, Kaka, Kana, Kanı, Kara, Karı, Kaya, Kayı, Kına, Kırk, Kıya, Kıyı, Naaş, Nara, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Aya, Ayı, Ayn, Ira, Irk, Kak, Kan, Kar, Kaş, Kay, Kın, Kır, Kış, Nar, Ray, Şak, Şan, Şık, Yak, Yan, Yar, Yaş, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, Aş, Ay, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.