KAVRAYIŞLILIK (TDK)

Kavrayışlı olma durumu.

Kavrayışlılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi Y , yedinci harfi I , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi L , onikinci harfi I , onüçüncü harfi K . Başı K sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KAVRAYIŞLI Nedir?

Kolayca anlama, algılama yetisi olan.

A A I I I K K L L R V Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ayrışıklık, Karşılıklı, Kavrayışlı, Varışlılık,

9 Harfli Kelimeler

Alışıklık, Arkalıklı, Ayaklılık, Aykırılık, Şarklılık, Yakalıklı, Yakışıklı, Yaraşıklı,

8 Harfli Kelimeler

Aralıklı, Aşırılık, Aylaklık, Ayrıklık, Işkırlak, Karşılık, Kavrayış, Kıvrılış, Şalvarlı, Varlıklı, Yaklaşık, Yalvarış, Yarıklık, Yarışlık, Yaşarlık, Yaşlılık, Yavaşlık, Yılaşırı, Yılkılık,

7 Harfli Kelimeler

Akkışla, Alıklık, Alırlık, Arıklık, Arkalık, Arlılık, Aşıklık, Avlayış, Ayaklık, Ayıklık, Aylıklı, Ayrıklı, Ayrılık, Ayrılış, Ayrışık, Ayvalık, Ilıklık, Iraklık, Kalaylı, Karalık, Karılık, Karışık, Kaşarlı, Kavkılı, Kayalık, Kayırış, Kılıklı, Kırılış, Kırışık, Kırkyıl, Kıvırış, Kıyılık, Krallık, Şakayık, Şıralık, Vakarlı, Varaklı, Varışlı, Yakalık, Yakarış,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akışlı, Alaylı, Alışık, Alışkı, Araklı, Aralık, Arayış, Arılık, Arkalı, Aşıklı, Ayaklı, Ayarlı, Ayılık, Ayırış, Aykırı, Ayrılı, Iraklı, Işıklı, Işılak, Kalkış, Karalı, Karılı, Karlık, Kavlak, Kavlık, Kavrak, Kavşak, Kayrak, Kırklı, Kırlık, Kışlak, Kışlık, Kıvrak, Kıvrık, Laklak, Şakrak, Şallak, Şalvar, Şarklı,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Alkış, Allık, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Avlak, Avşar, Aylak, Aylık, Ayrık, Kakış, Kalak, Kalay, Kalık, Kalış, Kalya, Karık, Karış, Karlı, Karşı, Kaşar, Kaşık, Kaşlı, Kavak, Kaval, Kavkı, Kayak, Kayar, Kayık, Kayır, Kayış, Kayra, Kayşa, Kılık, Kılır, Kılış, Kıllı, Kıray, Kırık,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akar, Akıl, Akış, Aklı, Akva, Alay, Alık, Alış, Allı, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arya, Aşar, Aşık, Aval, Avar, Ayak, Ayal, Ayar, Ayaş, Ayık, Ayla, Aylı, Ayrı, Ayva, Ilık, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Kaka, Kala, Kara, Karı, Kaya, Kayı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ara, Arı, Ark, Arş, Aşı, Aşk, Aya, Ayı, Ira, Irk, Kak, Kal, Kar, Kaş, Kav, Kay, Kıl, Kır, Kış, Lak, Lal, Lav, Ray, Şak, Şal, Şık, Var, Vay, Yak, Yal, Yar, Yaş, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Aş, Av, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.