KAVRAMCILIK (TDK)

Kavramın, onu bildiren sözden farklı bir varlık olduğunu ve gerçeğin zihinde bulunmadığını ileri süren öğreti, konseptüalizm.

Kavramcılık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi C , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı K sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FARKLI Nedir?

Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı: "Vücut ve yüz hatları, giyiniş ve yürüme tarzı çok mu farklı?"- R. H. Karay.

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

KAVRAM Nedir?


1 . Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon: "Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır."- H. Taner.
2 . felsefe Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, konsept, mefhum, nosyon.
3 . halk ağzında Karın zarı, periton.
4 . halk ağzında Tutam, avuç dolusu.

KONSEPT Nedir?


1 . Kavram.
2 . Anlayış, görüş.
3 . Tarz.
4 . Düzen.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

SÖZDE Nedir?


1 . Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen veya bilinen: "Bugün bir ikinci moda da çıplaklıktır fakat bu bir sözde çıplaklıktır."- H. E. Adıvar.
2 . zarf Sözüm ona, sanki, güya: "Yazı yazmakta o kadar tembelim ki sözde hislerimi, hatıralarımı günü gününe yazacaktım."- Ö. Seyfettin.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

VARLIK Nedir?


1 . Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık.
2 . Var olan her şey: "Canlı varlıklar."- .
3 . Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.
4 . Önemli, yararlı, değerli şey: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa.
5 . Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer.
6 . Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.
7 . felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

ZİHİN Nedir?


1 - Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü, an.
2 - Yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak anlıkta saklama gücü, bellek, °hafıza.
3 - Anlayış, kavrayış.
4 - Bilinç, °dimağ.

A A C I I K K L M R V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Kavramcılık,

10 Harfli Kelimeler

Vıcıklamak,

9 Harfli Kelimeler

Acıkılmak, Kamacılık, Karacılık, Kırıklama, Kıvrılmak, Vıcıklama,

8 Harfli Kelimeler

Acıkılma, Aracılık, Cırlamak, Karılmak, Karmalık, Kırılmak, Kırkılma, Kırklama, Kırmalık, Kıvırmak, Kıvracık, Kıvramak, Kıvrılma, Macarlık, Varılmak, Vırlamak,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Acıkmak, Amcalık, Arıklık, Arkalık, Avcılar, Avcılık, Cılkava, Cırlama, Cıvımak, Iklamak, Iraklık, Kakılma, Kakırca, Kakmacı, Kakmalı, Karalık, Karıkma, Karılık, Karılma, Karımak, Kavalcı, Kavkılı, Kıracak, Kırılma, Kırmacı, Kırmalı, Kıvamlı, Kıvırma, Kıvrama, Markacı, Markalı, Mavracı, Rakamlı, Vakarlı, Varaklı, Varılma, Vırlama,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acıkma, Acılık, Acımak, Acımık, Acırak, Akılcı, Akımcı, Alımcı, Amalık, Araklı, Aralık, Arıcak, Arılık, Arkalı, Armalı, Cakalı, Camlık, Cavlak, Cırlak, Cırmık, Cıvalı, Cıvıma, Cıvmak, Iklama, Ilıcak, Ilımak, Iraklı, Iramak, Kakıma, Kalıcı, Kalkma, Kalmak, Kamacı, Kamalı, Karacı, Karalı, Karılı, Karıma, Karlık,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Acıma, Akıcı, Aklık, Akmak, Akvam, Alarm, Alıcı, Alkım, Almak, Aracı, Arıcı, Avlak, Camlı, Carlı, Cıvık, Cıvma, Ilıca, Ilıma, Irama, Irmak, Kakım, Kakma, Kalak, Kalcı, Kalık, Kalım, Kalma, Karık, Karlı, Karma, Kavak, Kaval, Kavkı, Kavmı, Kılık, Kılır, Kılma, Kımıl, Kırca,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akak, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Akva, Alık, Alım, Alma, Amal, Amca, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Aval, Avam, Avar, Avcı, Caka, Cılk, Cıva, Ilık, Ilım, Irak, Kaka, Kala, Kama, Kara, Karı, Kırk, Kral, Laka, Lama, Lava, Mala, Mark,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Cam, Car, Cık, Ira, Irk, Kak, Kal, Kam, Kar, Kav, Kıl, Kır, Lak, Lam, Lav, Mal, Ram, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Av, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.