KAVİLEŞTİRMEK (TDK)

Sağlamlaştırmak, pekitmek, pekiştirmek.

Kavileştirmek kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı K sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

PEKİ Nedir?


1 . Evet: "Peki ama benim ne olduğumu henüz muayene etmediniz."- R. H. Karay.
2 . Pekâlâ.

PEKİŞTİRME Nedir?

Pekiştirmek işi.

PEKİŞTİRMEK Nedir?


1 . Sertleşmek, katılaştırmak.
2 . Sağlamlaştırmak, tahkim etmek.
3 . mecaz Güçlendirmek.

PEKİTME Nedir?

Pekitmek işi, tekit.

PEKİTMEK Nedir?


1 . Güç vermek, güçlendirmek, tekit etmek.
2 . Daha önce istenip de yerine getirilmemiş bir iş için yeniden resmî bir yazı yazmak, tekit etmek.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMLAŞTIRMA Nedir?

Sağlamlaştırmak işi.

SAĞLAMLAŞTIRMAK Nedir?

Sağlam bir duruma getirmek, pekiştirmek.

A E E K K L M R T V İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Kavileştirmek,

12 Harfli Kelimeler

Kavileştirme,

11 Harfli Kelimeler

Arşivletmek,

10 Harfli Kelimeler

Arşivlemek, Arşivletme, Ekşitilmek, Katileşmek, Kavileşmek, Kirişlemek,

9 Harfli Kelimeler

Arşivleme, Ekşitilme, Eleştirim, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Etkileşim, İkileşmek, İkiletmek, İletişmek, İrileşmek, İrkiltmek, Kaşmerlik, Katileşme, Kavileşme, Kavletmek, Kerametli, Kertilmek, Kirişleme, Kirletmek, Teşvikkar,

8 Harfli Kelimeler

Aklevrek, Ekşitmek, Ektirmek, Elektrik, Eleşkirt, Eleştiri, Emrivaki, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eştirmek, Evirtmek, Evrilmek, İkilemek, İkileşme, İkiletme, İletişme, İrileşme, İrkilmek, İrkiltme, İşaretli, İşletmek, İtleşmek, Kaimelik, Katmerli, Kavletme, Kemerlik, Kemrelik, Kertikli, Kertilme, Kirletme, Kirvelik, Kitlemek, Metrelik, Rikkatli, Şakketme, Şekerlik, Şeriklik, Şevketli, Verilmek,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Amirlik, Aritmik, Aşermek, Ateşlik, Atiklik, Ekilmek, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Ekşitme, Ektilik, Ektirme, Emektar, Emirlik, Eriklik, Erişmek, Eritmek, Erkekli, Eşeklik, Eşilmek, Eşitlik, Eştirme, Eteklik, Etkimek, Evirmek, Evirtik, Evirtim, Evirtme, Evrilme, Evrişik, İkileme, İletmek, İlişmek, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İşletme, İştikak,

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Alivre, Alşimi, Aritmi, Arktik, Aşerme, Aşiret, Ateşli, Ekarte, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emaret, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Etkili, Etkime, Evirme, İkamet, İkilem, İkişer, İkitek, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İmaret, İrkmek, İrtişa, İşaret, İşemek, İşetme, İşitme,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alevi, Amele, Arşiv, Aşevi, Avret, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Elmek, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emtia, Emval, Erika, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Evlat, Evlek, Evlik, Evrak, Evrat, Evrik, Evrim, İkame, İklim,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akim, Akit, Akli, Alem, Alet, Alev, Alim, Amel, Amil, Amir, Amit, Arşe, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elma, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erat, Erek, Erik,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ari, Ark, Arş, Art, Aşk, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İri, İta, İti, Kak, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kav, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Av, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ev, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.