KAVİLEŞTİRME (TDK)

Kavileştirmek işi.

Kavileştirme kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E . Başı K sonu E olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KAVİLEŞTİRMEK Nedir?

Sağlamlaştırmak, pekitmek, pekiştirmek.

A E E K L M R T V İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Kavileştirme,

11 Harfli Kelimeler

Arşivletmek,

10 Harfli Kelimeler

Arşivlemek, Arşivletme,

9 Harfli Kelimeler

Arşivleme, Ekşitilme, Eleştirim, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Etkileşim, İletişmek, İrileşmek, Katileşme, Kavileşme, Kerametli, Kirişleme,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri, Emrivaki, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eştirmek, Evirtmek, Evrilmek, İkileşme, İkiletme, İletişme, İrileşme, İrkiltme, İşaretli, İşletmek, İtleşmek, Katmerli, Kavletme, Kertilme, Kirletme, Metrelik, Şevketli, Verilmek,

7 Harfli Kelimeler

Amirlik, Aritmik, Aşermek, Ateşlik, Ekşitme, Ektirme, Emektar, Emirlik, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eştirme, Evirmek, Evirtik, Evirtim, Evirtme, Evrilme, Evrişik, İkileme, İletmek, İlişmek, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İşletme, İştirak, İtilmek, İtişmek, İtleşme, Kemerli, Kemiriş, Keramet, Kerevit, Kiremit, Mavilik, Melaike, Mertlik, Meşelik,

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Alivre, Alşimi, Aritmi, Aşerme, Aşiret, Ateşli, Ekarte, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emaret, Emekli, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Etkili, Etkime, Evirme, İkamet, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İmaret, İrtişa, İşaret, İşemek, İşetme, İşitme, İşleme, İştial, İştira,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alevi, Amele, Arşiv, Aşevi, Avret, Ekili, Eklem, Ekler, Elmek, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emtia, Emval, Erika, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Evlat, Evlek, Evlik, Evrak, Evrat, Evrik, Evrim, İkame, İklim, İkmal, İkram,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akit, Akli, Alem, Alet, Alev, Alim, Amel, Amil, Amir, Amit, Arşe, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elma, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Erat, Erek, Erik, Eril,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ari, Ark, Arş, Art, Aşk, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İri, İta, İti, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kav, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Av, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ev, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.