KAVASLIK (TDK)

Kavas olma durumu veya kavasın görevi: "Lalalık, kavaslık derecelerinden kalfalık payesine yükseldiği bir sırada İsmail'in oğlu yanından uzaklaştırıldı, gitti."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Kavaslık kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı K sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DERE Nedir?


1 . Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu: "Bu ensiz tahta köprü altında ince dere."- E. B. Koryürek.
2 . coğrafya Bu akarsuyun yatağı.
3 . coğrafya İki dağ arasındaki uzun çukur.
4 . Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.

DERECE Nedir?


1 . Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı."- Ö. Seyfettin.
2 . edat Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti."- E. E. Talu.
3 . fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: "Sıcakölçerin dereceleri."- .
4 . fizik Sıcaklıkölçer.
5 . kimya Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
6 . matematik Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: "Dik açılar doksan derecedir."- .
7 . spor Başarı gösterme.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

KALFALIK Nedir?


1 . Kalfa olma durumu veya kalfanın işi.
2 . Kalfa ücreti.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KAVAS Nedir?


1 . Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam bulunuverse."- R. H. Karay.
2 . Banka, patrikhane, otel vb. yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi.
3 . Elçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi.

KAVASLIK Nedir?

Kavas olma durumu veya kavasın görevi: "Lalalık, kavaslık derecelerinden kalfalık payesine yükseldiği bir sırada İsmail'in oğlu yanından uzaklaştırıldı, gitti."- Y. K. Karaosmanoğlu.

PAYE Nedir?


1 . Rütbe: "Lalalık, kavaslık derecelerinden kalfalık payesine yükseldiği bir sırada yanımdan uzaklaştırıldı, gitti."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Derece, aşama.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YANINDA Nedir?

Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle: "Çektiğim acı yanında ölüm çok hafif kalır."- M. Yesari.

A A I K K L S V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kavaslık,

7 Harfli Kelimeler

Kasalık, Sakalık,

6 Harfli Kelimeler

Kasalı, Kavlak, Kavlık, Sakalı, Saklık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Aksak, Asklı, Aslık, Avlak, Islak, Kalak, Kalas, Kalık, Kasık, Kaslı, Kavak, Kaval, Kavas, Kavkı, Kıska, Sakak, Sakal, Saklı, Salak, Salık, Savak, Savla, Skala, Vakıa, Vasıl,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Aklı, Akva, Alık, Asal, Asık, Asıl, Askı, Asla, Aval, Iska, Kaka, Kala, Kasa, Kask, Kısa, Klas, Laka, Lava, Saka, Sala, Salı, Sava, Sıla, Sıva, Slav, Vaka, Vaks, Vals,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Asa, Ası, Ask, Kak, Kal, Kas, Kav, Kıl, Lak, Lav, Sak, Sal, Sav, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, Av, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.