KATOLİK (TDK)


1 . Roma kilisesinin kendine verdiği ad.
2 . Hristiyanlığın mezheplerinden biri.
3 . Katolik mezhebinden olan kimse.

Katolik kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi O , beşinci harfi L , altıncı harfi İ , yedinci harfi K . Başı K sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

KATOLİK Nedir?


1 . Roma kilisesinin kendine verdiği ad.
2 . Hristiyanlığın mezheplerinden biri.
3 . Katolik mezhebinden olan kimse.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİLİSE Nedir?


1 . Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer: "Katolik kilisesinin hâkim ve müstevli çanı saat üçü vuruyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Hristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş.
3 . Hristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin yönetimi vb. ile ilgilenen papa ve piskoposlar topluluğu.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MEZHEP Nedir?


1 . Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri: "Anasının hatırasına bu derin hürmet, ömrünün sonlarına doğru, babamda âdeta bir mezhep hâlini almıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . mecaz Anlayış, görüş.
3 . eskimiş Öğreti.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VERDİ Nedir?

Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

A K K L O T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Katolik,

6 Harfli Kelimeler

Kaliko, Kaotik,

5 Harfli Kelimeler

Katil, Kikla, Kolik, Kolit, Otlak, Talik,

4 Harfli Kelimeler

Akik, Akil, Akit, Akli, Alto, Atik, Atol, Kail, Kati, Kilo, Klik, Koka, Kola, Koli, Kota, Laik, Lika, Lota, Okka, Olta, Tali, Talk, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alo, Alt, Ati, İka, İla, İlk, İta, Kak, Kal, Kat, Kik, Kil, Kit, Kok, Kol, Kot, Lak, Lok, Lot, Tak, Tal, Tik, Tok, Tol,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, At, İl, İt, Ki, La, Ok, Ol, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.