KATMANLAŞMAK (TDK)


1 . Ayrı ayrı tabakalar veya sınıflar oluşturmak.
2 . jeoloji Üst üste gelmiş katmanlar durumunda yerleşmek.

Katmanlaşmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı K sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

JEOLOJİ Nedir?

Yer bilimi.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞTURMA Nedir?

Oluşturmak işi.

OLUŞTURMAK Nedir?

Oluşmasını sağlamak, meydana getirmek, teşekkül ettirmek, tekvin etmek: "Bu kahraman orduyu doğuran ve oluşturan bu millet var oldukça: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!"- B. Felek.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TABAK Nedir?


1 . Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap: "Kadın masaya tabak, kaşık koyuyor."- A. Gündüz.
2 . sıfat Bu kabın alacağı miktarda olan.

TABAKA Nedir?


1 . Katman: "Madenin üzerindeki kalın toprak tabakası kaldırılıyor."- .
2 . Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt.
3 . Derece.
4 . toplum bilimi Katman: "Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, ipsiz takımıdır."- S. Birsel.

ÜSTE Nedir?

Fazladan, ayrıca.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YERLEŞME Nedir?


1 . Yerleşmek işi: "Emektar makinenin tozlarını silip masaya yerleşmeye karar verdim."- Ç. Altan.
2 . Yerleşim alanı veya merkezi: "Boğaziçi köyleri, İstanbul'la ancak deniz yoluyla bağlanan, kopuk yerleşmelerdi."- A. Boysan.

YERLEŞMEK Nedir?


1 . Yerine iyice oturmak, yerinde sabit olmak: "Bu taş buraya adamakıllı yerleşmiş."- .
2 . Yer bulup oturmak: "Arabaya, birbirine sıkışarak yerleştiler."- S. F. Abasıyanık.
3 . Çalışmak üzere bir iş yerine başlamak: "Oğlu bankaya yerleşmiş."- .
4 . Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamak: "Rıza böylece ahırın üst katındaki dairesine yerleşti."- H. Taner.
5 . (nsz) Eşyayı yerli yerine koymak: "Taşındık, ama daha yerleşemedik."- .
6 . Rahat bir biçimde oturmak: "Koltuğa iyice yerleşti."- .
7 . (nsz), mecaz Yaygın duruma gelmek, tutunmak: "Demokrasinin ne suretle yerleşip kalabileceği hakkında garip fikirleri vardır."- H. E. Adıvar.
8 . (nsz, -e), mecaz Alışılmak, kullanılır olmak: "Birtakım yeni kelimeler zamanla yerleşiyor."- .
9 . Sınav sonucuna göre herhangi bir eğitim kurumunda okumaya hak kazanmak, okumaya başlamak.

A A A A K K L M M N T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Katmanlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Akşamlatmak, Katmanlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Akşamlamak, Akşamlatma, Maşalanmak,

9 Harfli Kelimeler

Akşamlama, Anlamamak, Antlaşmak, Kakalanma, Kamalamak, Katlanmak, Maşalamak, Maşalanma, Matlaşmak, Şaklatmak, Taşlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Aklanmak, Aklaşmak, Anlaşmak, Anlatmak, Antlaşma, Atlanmak, Kakalama, Kalamata, Kamalama, Kamaşmak, Kanatmak, Kanlamak, Kaşanmak, Kaşlamak, Katlamak, Katlanma, Maşalama, Matlaşma, Şaklamak, Şaklatma, Tamlamak, Tanlamak, Taşlamak, Taşlanma,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Aklanma, Aklaşma, Alamana, Almanak, Anlamak, Anlaşma, Anlatma, Atanmak, Atlamak, Atlanma, Kamaşma, Kanamak, Kanatma, Kanlama, Kaşanma, Kaşlama, Katlama, Natamam, Şaklama, Takanak, Tamlama, Tanlama, Taşlama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Anamal, Anlama, Atamak, Ataman, Atanma, Atlama, Kalkan, Kalkma, Kalmak, Kaltak, Kanaat, Kanama, Kanata, Kanmak, Katana, Katmak, Katman, Malama, Maşala, Nakkaş, Şamama, Şamata, Takmak, Taşmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akmak, Akman, Akşam, Aktaş, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Anlak, Anlam, Anmak, Aşama, Aşmak, Atama, Atmak, Kakma, Kalak, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanat, Kanka, Kanma, Kaşan, Katma, Makak, Makam, Makat, Makta, Malak, Mamak, Manat, Matla, Şakak, Şalak, Şaman,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Amma, Anal, Anam, Anka, Anma, Aşma, Atak, Ataş, Atma, Kaka, Kala, Kama, Kana, Kant, Klan, Laka, Lama, Lata, Maaş, Mala, Malt, Mama, Mana, Maşa, Naaş, Naat, Şaka, Şama, Taam, Taka, Talk, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alt, Ama, Ana, Ant, Aşk, Ata, Kak, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kat, Lak, Lam, Lan, Mal, Maş, Mat, Nal, Nam, Şak, Şal, Şan, Şat, Tak, Tal, Tam, Tan, Taş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Aş, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.