KATMANLAŞMA (TDK)

Katmanlaşmak işi: "Dünyadan, gününden, yeniliklerden hele toplumsal katmanlaşmadan tümüyle habersizdir."- S. İleri.

Katmanlaşma kelimesi baş harfi K son harfi A olan bir kelime. Başında K sonunda A olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A . Başı K sonu A olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÜNÜ Nedir?


1 . Haset.
2 . Zamanından önce doğan yavru.

HABER Nedir?


1 . Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: "Çırağın bir şeyden haberi yok."- M. Ş. Esendal.
2 . İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: "Televizyonda dünya haberlerini izledi."- .
3 . Bilgi: "Sanattan haberi yok."- .
4 . eskimiş, dil bilgisi Yüklem.

HABERSİZ Nedir?


1 . Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan: "Yolcular, içimdeki mahşerden habersiz, yanımdan geçip gidiyorlardı."- Y. Z. Ortaç.
2 . zarf Haber vermeden, habersizce: "Habersiz geliverdiler."- .

HELE Nedir?


1 . Özellikle: "O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör / Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör."- M. C. Anday.
2 . "Sonunda" anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılan bir söz.
3 . Uyarma, korkutma veya söz verme anlatan bir söz: "Sınıfını geç hele öyle bir hediye alacağım ki."- .

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

KATMANLAŞMA Nedir?

Katmanlaşmak işi: "Dünyadan, gününden, yeniliklerden hele toplumsal katmanlaşmadan tümüyle habersizdir."- S. İleri.

KATMANLAŞMAK Nedir?


1 . Ayrı ayrı tabakalar veya sınıflar oluşturmak.
2 . jeoloji Üst üste gelmiş katmanlar durumunda yerleşmek.

TOPLUMSAL Nedir?


1 . Toplumu ilgilendiren.
2 . Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal: "Nihayet toplumsal çöküşün birey üzerinde yarattığı düşünsel, duyumsal karmaşaya geçilir."- S. İleri.

YENİ Nedir?


1 . Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."- .
2 . Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda."- .
3 . En son edinilen: "Yeni eve taşındık."- .
4 . İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker."- .
5 . O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."- .
6 . Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz."- .
7 . Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var."- .
8 . zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan.

YENİLİK Nedir?


1 . Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği.
2 . Eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme, teceddüt: "Türkiye'de geniş ölçüde bir yenilik çabası göze çarpmaktadır."- .

A A A A K L M M N T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Katmanlaşma,

10 Harfli Kelimeler

Akşamlatma, Maşalanmak,

9 Harfli Kelimeler

Akşamlama, Anlamamak, Antlaşmak, Maşalamak, Maşalanma, Matlaşmak, Taşlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Anlaşmak, Anlatmak, Antlaşma, Atlanmak, Kalamata, Kamalama, Katlanma, Maşalama, Matlaşma, Şaklatma, Tamlamak, Tanlamak, Taşlamak, Taşlanma,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Aklaşma, Alamana, Almanak, Anlamak, Anlaşma, Anlatma, Atanmak, Atlamak, Atlanma, Kamaşma, Kanatma, Kanlama, Kaşanma, Kaşlama, Katlama, Natamam, Şaklama, Tamlama, Tanlama, Taşlama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Anamal, Anlama, Atamak, Ataman, Atanma, Atlama, Kanaat, Kanama, Kanata, Katana, Katman, Malama, Maşala, Şamama, Şamata, Taşmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akman, Akşam, Aktaş, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Anlak, Anlam, Anmak, Aşama, Aşmak, Atama, Atmak, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanat, Kanma, Kaşan, Katma, Makam, Makat, Makta, Malak, Mamak, Manat, Matla, Şalak, Şaman, Takla, Takma, Talak, Talan, Talaş, Tamam,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Amma, Anal, Anam, Anka, Anma, Aşma, Atak, Ataş, Atma, Kala, Kama, Kana, Kant, Klan, Laka, Lama, Lata, Maaş, Mala, Malt, Mama, Mana, Maşa, Naaş, Naat, Şaka, Şama, Taam, Taka, Talk, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alt, Ama, Ana, Ant, Aşk, Ata, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kat, Lak, Lam, Lan, Mal, Maş, Mat, Nal, Nam, Şak, Şal, Şan, Şat, Tak, Tal, Tam, Tan, Taş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Aş, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.