KATMANBİLGİSİ (TDK)

Katmanlı ve tortul kayaçları konu alan yerbilim dalı.

Katmanbilgisi kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi G , onbirinci harfi İ , onikinci harfi S , onüçüncü harfi İ . Başı K sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

KATMANLI Nedir?

Katmanları olan, katmanlardan oluşan, tabakalı.

KAYA Nedir?


1 . Büyük ve sert taş kütlesi: "Dört tarafı su ile çevrili bir kayadır, bir adacık."- R. H. Karay.
2 . Kayaç.

KAYAÇ Nedir?

Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

TORTUL Nedir?


1 . Tortu niteliğinde olan.
2 . Tortullaşma sonucu oluşmuş: "Tortul kütle."- .

YERBİLİM Nedir?

Yeryuvarlağının yapısını, bileşimini, evrimini inceleyen bilim, °jeoloji.

A A B G K L M N S T İ İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Analitik, Asabilik, Balistik, Balsamik, Basitlik, Bitkimsi, İltisaki, İskambil, İstikbal, İstimlak, Kabalist, Makinist, Sabitlik, Silkinti, Tabiilik, Tilkimsi,

7 Harfli Kelimeler

Analist, Ansambl, Bakalit, Bastika, Bilakis, Bitimli, Gabilik, Galaksi, İktibas, İltibas, İltimas, İltisak, İmtisal, İnaksal, İntibak, İntikal, İntikam, İsimlik, İstimal, İstimna, İstinga, Kalamin, Kalamit, Kalinis, Katliam, Klasman, Lamaist, Makabil, Malakit, Mastika, Militan, Saatlik, Silikat, Silinti, Tabilik,

6 Harfli Kelimeler

Antika, Asilik, Baklan, Balans, Balast, Balgam, Balina, Balkan, Balsam, Banmak, Baskil, Basmak, Batmak, Batman, Biaman, Bikini, Bilgin, Bilsat, Binkat, Binlik, Bismil, Bitkin, Bitlis, Bitnik, Galiba, Gibisi, Gitsin, İbikli, İbiksi, İliksi, İlinti, İmalat, İmtina, İnikas, İnikat, İnilti, İntiba, İsilik, İsimli, İslami,

5 Harfli Kelimeler

Abani, Ablak, Agami, Akait, Aklan, Akman, Aksam, Aksan, Alkan, Almak, Alman, Anlak, Anlam, Anmak, Antik, Asabi, Askat, Aslan, Asmak, Astik, Atlas, Atmak, Bakam, Bakan, Bakla, Bakma, Balat, Balta, Banak, Banal, Banka, Banma, Basak, Basil, Basit, Basma, Basta, Batak, Batik, Batma,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abis, Abla, Abli, Akil, Akim, Akis, Akit, Akli, Akma, Aksi, Alan, Alim, Alma, Amal, Aman, Amil, Amin, Amit, Anal, Anam, Anka, Anma, Asal, Asil, Asit, Asla, Asli, Asma, Atak, Atik, Atma, Baki, Baks, Bala, Bana, Bani, Bank, Bant, Bati,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abi, Ait, Aka, Aks, Ala, Alg, Ali, Alt, Ama, Ana, Ani, Ant, Asa, Asi, Ask, Ast, Ata, Ati, Bak, Bal, Ban, Bas, Bat, Bin, Bit, Gak, Gam, İka, İki, İla, İlk, İma, İni, İsa, İta, İti, Kal, Kam, Kan,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, Am, An, As, At, İl, İm, İn, İs, İt, Ki, La, Mi, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.