KATLANMAK (TDK)


1 . Katlama işi yapılmak: "Bu kumaş iyi katlanmış."- .
2 . (-e), mecaz Hoş olmayan bir duruma, güç şartlara dayanmak, tahammül etmek: "Böyle bir yolculuğa katlanabilecek hâlde değildir."- F. R. Atay.

Katlanmak kelimesi baş harfi K son harfi K olan bir kelime. Başında K sonunda K olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı K sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAYANMAK Nedir?


1 . Bir yere yaslanmak, kendini dayamak: "Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam, sanki sızmış gibi görünüyor."- M. Ş. Esendal.
2 . (nsz) Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak: "Bu kumaş çok dayandı."- .
3 . Zarar görmemek, varlığını korumak, hasar görmemek: "Bu gemi fırtınaya iyi dayanır."- .
4 . Birinden, bir şeyden güç almak, güvenmek, istinat etmek: "Laikliği korumak için kanun kuvvetine mi, eğitim ve telkin kuvvetine mi dayanmalıyız?"- F. R. Atay.
5 . (nsz) Tutunmak, karşı durmak, karşı koymak, mukavemet etmek: "Merkezde Akhisar'ın, Bergama'nın da henüz dayandığını öğrendiler."- N. Cumalı.
6 . Bir şeyin üzerinde kurulmuş olmak.
7 . (nsz) Güç bir duruma katlanmak, çekmek, sabretmek, tahammül etmek: "Aradan biraz daha geçince kumandan dayanamadı, söze başladı."- M. Ş. Esendal.
8 . Varmak, ulaşmak: "Bu haber ortalığa yayılır yayılmaz banknotlarını kapan bankaya dayanıyor."- Y. Z. Ortaç.
9 . Bütün gücünü kullanarak bir işi yapmak: "İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar."- Halikarnas Balıkçısı.
10 . Bir iş sonunda birinin veya bir şeyin üzerinde kalmak: "Bu proje sonunda bize dayanacak."- . 1
1 . (nsz) Yetişmek, yeter olmak.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

KATLAMA Nedir?


1 . Katlamak işi.
2 . halk ağzında Mayasız hamurdan yapılan, peynirli veya peynirsiz pide, yufka.

KUMAŞ Nedir?


1 . Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: "Her şey, esvap ve eşya Bursa'da dokunan ipek kumaşlardan yapılmıştır."- F. R. Atay.
2 . mecaz Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

ŞART Nedir?

Koşul.

TAHAMMÜL Nedir?


1 . Nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması.
2 . İnsanın kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma: "Bu gece kendi kendimle uğraşmaya tahammülüm yoktu."- R. N. Güntekin.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

YOLCU Nedir?


1 . Yolculuğa çıkmış kimse.
2 . Yolculuğa çıkmaya hazırlanan kimse: "Gişelerin önünde işsiz güçsüzler, erken gelen yolcular dolanıyordu."- N. Cumalı.
3 . mecaz Doğması beklenen çocuk.
4 . mecaz İyileşmesi umutsuz hasta.
5 . mecaz İşten çıkarılması beklenen kimse.

A A A K K L M N T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Katlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Aklanmak, Anlatmak, Atlanmak, Kanatmak, Kanlamak, Katlamak, Katlanma, Tanlamak,

7 Harfli Kelimeler

Aklamak, Aklanma, Almanak, Anlamak, Anlatma, Atanmak, Atlamak, Atlanma, Kanamak, Kanatma, Kanlama, Katlama, Takanak, Tanlama,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Anamal, Anlama, Atamak, Ataman, Atanma, Atlama, Kalkan, Kalkma, Kalmak, Kaltak, Kanaat, Kanama, Kanata, Kanmak, Katana, Katmak, Katman, Takmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akmak, Akman, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Anlak, Anlam, Anmak, Atama, Atmak, Kakma, Kalak, Kalan, Kalma, Kaman, Kanal, Kanat, Kanka, Kanma, Katma, Makak, Makat, Makta, Malak, Manat, Matla, Takla, Takma, Talak, Talan,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akma, Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anka, Anma, Atak, Atma, Kaka, Kala, Kama, Kana, Kant, Klan, Laka, Lama, Lata, Mala, Malt, Mana, Naat, Taam, Taka, Talk, Tank,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alt, Ama, Ana, Ant, Ata, Kak, Kal, Kam, Kan, Kat, Lak, Lam, Lan, Mal, Mat, Nal, Nam, Tak, Tal, Tam, Tan,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.