KATİBE (TDK)

Kadın yazman, kadın sekreter: "Şu bizim delişmen küçük kâtibe mi?"- R. N. Güntekin.

Katibe kelimesi baş harfi K son harfi E olan bir kelime. Başında K sonunda E olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi B , altıncı harfi E . Başı K sonu E olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DELİŞMEN Nedir?


1 . Zıpır: "Arabacı yirmi beş yaşlarında delişmen, dili biraz kekeme bir oğlan."- M. Ş. Esendal.
2 . Güçlü, hareketli, sağlam yapılı: "Çok heyecanlı, uyanık, sözünü sakınmaz, biraz da delişmen bir insan olduğu için Deli Murat derler."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz Çılgın, hercai: "Gönüllerini tutuşturan delişmen duygularını donduran buz gibi bir havayla dönmüşlerdi."- M. Uyguner.

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

SEKRETER Nedir?


1 . Yazman.
2 . Özel kuruluşlarda veya kamu kuruluşlarında yönetim ve yazışmalardan sorumlu kimse, yazman.
3 . Basında sayfa düzenlemesini yapan gazeteci.

YAZMA Nedir?


1 . Yazmak işi, tahrir: "Yazmanın çok enstantane bir düşünce olduğunu biliyorum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Basım tekniğinin gelişmediği dönemlerde elle yazılmış kitap.
3 . halk ağzında Kaba kulak hastalığı.

YAZMAN Nedir?


1 . Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter.
2 . Özel veya kamu kuruluşlarında yazışmalardan sorumlu kimse, sekreter.

A B E K T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Katibe, Kitabe,

5 Harfli Kelimeler

Batik, Betik, Bitek, İbate,

4 Harfli Kelimeler

Akit, Atik, Baki, Bati, Beka, Beta, Beti, Biat, Ebat, Ekti, Etik, Etki, Kabe, Kati, Tabi, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Ate, Ati, Bak, Bat, Bek, Bet, Bit, Eti, İka, İta, Kat, Ket, Kit, Tab, Tak, Tek, Tik,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, At, Be, Ek, Et, İt, Ke, Ki, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.