KATEGORİ (TDK)


1 . Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam: "Bunları dört beş kategoride toplayabiliriz."- H. Taner.
2 . felsefe, mantık Ulam.

Kategori kelimesi baş harfi K son harfi İ olan bir kelime. Başında K sonunda İ olan kelimenin birinci harfi K , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi G , altıncı harfi O , yedinci harfi R , sekizinci harfi İ . Başı K sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

BENZERLİK Nedir?


1 . Benzer olma durumu: "Türk işleri ile Roma ve Bizans işleri arasında benzerlik bulunamaz."- F. R. Atay.
2 . matematik İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

FELSEFE Nedir?


1 . Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: "Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur."- N. Cumalı.
2 . Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: "Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi."- .
3 . Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: "Sokrates felsefesi."- .
4 . Dünya görüşü: "Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp oyununuza tek özdeyiş katmayacaksınız."- H. Taner.
5 . Bir konuda soyut düşünüş: "Uzun felsefelerden sonra Mediha'yı benden çok sevdiğini anlatıyor."- H. E. Adıvar.

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

KATEGORİ Nedir?


1 . Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam: "Bunları dört beş kategoride toplayabiliriz."- H. Taner.
2 . felsefe, mantık Ulam.

MANTIK Nedir?


1 . Doğru düşünme sanatı ve bilimi: "Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada."- N. Cumalı.
2 . Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi: "Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü."- R. N. Güntekin.
3 . felsefe Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi, lojik.

TAMAM Nedir?


1 . Bütün, tüm: "Paranın tamamını verdim."- .
2 . Eksiksiz: "Bu kitap tamam değildir."- .
3 . Yanlış ve yalan olmayan, doğru.
4 . Tamamlanmış, bitmiş: "Haydi Abbas, vakit tamam / Akşam diyordun işte oldu akşam."- C. S. Tarancı.
5 . edat, teklifsiz konuşmada Evet.
6 . ünlem Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz: "Tamam, başka işimiz kalmadı da şimdi onunla uğraşacağız!"- .

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TOPLA Nedir?

Üç parmaklı dirgen.

ULAM Nedir?


1 . Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori: "İnsan üstüne düşünenlerin hepsi, her iki ulamda da yetkinliğe az rastlandığı görüşünde birleşirler."- A. Erhat.
2 . felsefe, mantık Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri, nicelik, nitelik, bağıntı, makule, kategori.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A E G K O R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kategori,

6 Harfli Kelimeler

Erotik, Teorik,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Erika, Geoit, Gitar, Gotik, Kagir, Kargo, Katre, Kerti, Korte, Kotra, Orkit, Ortak, Raket, Rakit, Rekat, Roket, Tarik, Tekir, Teori, Terki, Torak, Torik, Trake, Triko,

4 Harfli Kelimeler

Akit, Akor, Aort, Argo, Atik, Ekti, Erat, Ergi, Erik, Etik, Etki, Gark, Gato, Geri, Getr, Grek, İare, İrat, Kare, Kari, Karo, Kart, Kati, Kira, Kora, Kort, Kota, Okar, Orak, Orta, Rate, Rika, Roka, Rota, Terk, Tike, Tire, Toka, Trio, Trok,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Ego, Eko, Erg, Erk, Eti, Gak, Gar, Gri, İka, İta, Kar, Kat, Ker, Ket, Kir, Kit, Kor, Kot, Ora, Org, Ret, Rot, Tak, Tar, Tek, Ter, Tik, Tok, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, At, Ek, Er, Et, Ge, İt, Ke, Ki, Ok, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.